Handelingen

Driebergen-Rijsenburg, Langbroekerdijk 39 - Rooms-Katholieke Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk:
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrechtse Heuvelrug
Plaats: Driebergen-Rijsenburg
Adres: Langbroekerdijk 39
Postcode: 3972NC
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1865
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 528161

Geschiedenis

Huis Molenstein. De naam Molenstein komen we voor het eerst in 1615 tegen, wanneer de weduwe van Frederik van Reede van Amerongen, Catharina van Merveldt zich terugtrekt op huis Molenstein in Nederlangbroek. Via haar zoon uit haar eerste huwelijk met Bartholomeus de Wael werd het huis bij het bezit van Moersbergen in Doorn gevoegd. Een erfgenaam van Moersbergen die tot het katholicisme was bekeerd, stelde Molenstein beschikbaar als schuilkapel. Molenstein heeft tot 1672 als schuilkerkje dienst gedaan en werd enkele jaren later door de eigenaar wegens financiële moeilijkheden verkocht. Het pand komt uiteindelijk in bezit bij de heer van Hardenbroek en in de achttiende eeuw werd Molenstein bij Leeuwenburg gevoegd.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Het huis Molenstein ligt tegenover Leeuwenburg aan de zuidkant van de Langbroekerwetering. Het ten westen van de daggelderswoningen gelegen huis, is een voormalige douairièrewoning uit de 17de eeuw. Het huis werd in de 17de eeuw onder meer gebruikt als schuilkerk. In 1821 kwam het in bezit van A.J. de Beaufort, eigenaar van het goed Leeuwenburgh. In de verkoopakte werd het huis beschreven als 'een huis genaamd Molenstein met drie daggelderswoningen onder een dak, benevens een hofstede'. In het derde kwart van de 19de eeuw, tussen 1854 en 1869, kreeg Molenstein haar huidige uitmonstering van kapel en duiventoren en ging vanaf dat moment als folly en 'point de vue' dienen voor het tegenover gelegen Leeuwenburgh. Thans is het in gebruik als opslagruimte. Het is een (thans grijs gepleisterd) hoog, eenbeukig, onderkelderd huis onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak, met een achtkantig torentje (beëindigd door een met leien gedekte spits) tegen de westelijke eindgevel. Aan de korte zijden wordt het gebouw beëindigd door een trapgevel. Naast de hoofdingang is een torentje gebouwd waarin zich rondom gotische vensters bevinden en duivengaten. In de gevels onder meer spitsboogvensters met glas-in-lood invulling. Onder meer de kozijnen, ramen en deuren zijn geschilderd in de kleuren groen en geel, zoals meerdere bij het landgoed Leeuwenburgh behorende opstallen. Het INTERIEUR bevat onder meer houten neorenaissance betimmeringen en een schouw.

Het HUIS MOLENSTEIN is van algemeen belang:

  • vanwege de ouderdom;
  • vanwege de bijzondere architectonische vormgeving;
  • vanwege de gaafheid van het exterieur en interieur;
  • vanwege de ornamentele waarde die het huis, vanaf het midden van de 19de eeuw als folly en 'point de vue' bezit;
  • vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
  • vanwege de opvallende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg.

Externe links

Afbeeldingen