Handelingen

Echtenerbrug, Duimstraat 16 - Gereformeerde Kerk (1925-1954)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Friesland
Gemeente: De Friese Meren
Plaats: Echtenerbrug
Adres: Duimstraat 16
Postcode: 8539SE
Inventarisatienummer: 08910
Jaar ingebruikname: 1925
Architect: Koopmans
Huidige bestemming: door brand verwoest

Geschiedenis

Neokerk met dakruiter. Verving een kerk uit 1880. Door brand verwoest op 31 januari 1954. Daarna afgebroken en vervangen door een nieuwe kerk.

In de media

  • Uit De Leeuwarder Courant, 1 februari 1954

In de nacht van Zaterdag op Zondag is de Gereformeerde Kerk te Echtenerbrug (ongeveer 10 km van Lemmer gelegen) door brand verwoest. Het was tegen 4 uur, dat de brand werd ontdekt. Onmiddellijk werd de motorspuit uit Echten gealarmeerd, doch daar wel duidelijk was dat deze alleen niets tegen de vuurzee kon uitrichten, kwamen de brandweer uit Lemmer en Heerenveen assisteren. Meer dan vier uur lang hebben de brandweerlieden in de oittere koude — het vroor 10' — met groot materiaal het vuur bestreden, doch het gelukte niet om de kerk te behouden. Wel slaagde de brandweer van Echten er in de woning van de heer Slump, welke gevaar liep, te redden. Het bluswater moest uit de plm. 250 m. van de kerk verwijderde Pier Christiaansloot worden gehaald. Door lekken in de slangen was de straat op vele plaatsen nat geworden en daar het water ogenblikkelijk bevroor, werd het wegdek spiegelglad. Van de fraaie kerk bleven niet anders dan de vier kale muren over. Het mooie orgel, een waarde van f 15.000 vertegenwoordigend, ging eveneens verloren. Het door de brand verwoeste gebouw werd omstreeks 1920 gebouwd. In 1950 werd een uurwerk aangebracht. Onlangs had men een heteluchtverwarmingsinstallatie in gebruik genomen. De Gereformeerde predikant van Echtenerbrug, ds J. M. Vlaming, zou gisteren zijn afscheidspredikatie hebben gehouden wegens vertrek naar Gouda. Daar de Ned. Herv. kerk gerestaureerd wordt, hield de Ned. Herv. Gemeente van Echtenerbrug de laatste tijd ook haar diensten in de Geref. Kerk.

Afbeeldingen