Handelingen

Ede, Beukenlaan 12 - Evangelisch-Lutherse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Evangelisch-Lutherse kerk
Genootschap: PKN Evangelisch-Lutherse Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Ede
Plaats: Ede
Adres: Beukenlaan 12
Postcode: 6711NH
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1918
Architect: Zoelen, L. van; Jantzen, F.B. (uitbreiding)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Late kleine neogotische kerk met dakruiter.

Uitgebreid in 1937. Tot 1994 ook in gebruik bij de Oud-Gereformeerde Gemeente in Nederland (OGGN).

Gebouwomschrijving SKKN

Op 30 november 1913 werd op initiatief van enkele te Ede woonachtige lutheranen de eerste lutherse godsdienstoefening gehouden in het thans verdwenen Christelijk Militair Tehuis. Ds. Hendrik Snijder van de gemeente te Arnhem, waaronder Ede tot 1946 zou behoren, ging in deze dienst voor. Reeds op Paasdag, 14 april 1918, kon een eigen kerkje in gebruik genomen worden. Het stond op de hoek van de Maanderweg/ Beukenlaan en bood plaats aan 150 gelovigen. De zich in het fronton boven de ingang bevindende Lutherzwaan werd waarschijnlijk toen aangebracht. In 1936 was men, dankzij enkele royale schenkingen, in staat de kerk te gaan vergroten. De architecten Ferd.B. Jantzen te Amsterdam en J.J. van Egmond te Ede werden belast met het maken van een ontwerp. Zij verbouwden het oude kerkje tot een bescheiden kruiskerk, bekroond met een torentje. Op 28 februari 1937 werd de verbouwde kerk door genoemde dominee Snijder ingewijd. Het jaar daarop vond op 1december (Brochure 1986: 14 december) de plechtige viering plaats van het vijfentwintigjarig bestaan van de afdeling Ede. Ter gelegenheid van dit jubileum werden gelden bijeen gebracht voor de instalatie van een luidklokje, dat als opschriften kreeg "1913-1938" en : Eben Haëzer". Door oorlogsgeweld werd in september een deel van de ramen zwaar beschadigd en vernield. Als gevolg van een schenking door de Evangelisch-Lutherse gemeente te Amstelveen kon eind 1961 worden begonnen met de vervanging van de noodbeglazing "door meer passende ramen, overeenkomende met de oorspronkelijke". Op 29 juni 1946 werd de lutherse gemeente Ede e.o. zelfstandig. Op 9 maart van het jaar daarop bevestigde professor W.J. Kooiman Willem Frederik ten Rouwelaar als eerste predikant. Bij deze gelegenheid schonk hij een gemeentezegel.

Orgel

Het orgel is in 1970 als opus 754 door de firma Pels & Van Leeuwen (Alkmaar) gebouwd. In 1989 werd het instrument door Pels & Van Leeuwen gereinigd en werd de dispositie enigszins gewijzigd. Dat laatste gebeurde opnieuw in 1993. In 2007 breidde Pels & Van Leeuwen (’s-Hertogenbosch) het orgel uit met een Fagot 16' en verving de Kromhoornregaal van het Borstwerk door een nieuwe Dulciaan.

Dispositie:

Hoofdwerk (manuaal 1): Prestant 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Gemshoorn 2'; Mixtuur 2' 4 sterk (bij halve registerstand: Octaaf 2').

Borstwerk (manuaal 2): Holpijp 8' - Roerfluit 4' - Quintfluit 2⅔' - Prestant 2' - Dulciaan 8' (2007) - Tremulant.

Pedaal: Subbas 16' - Prestant 8' (transm.) - Gedekt 8' - Fagot 16' (2007).

Koppelingen (treden en registertrekkers): Hoofdwerk aan Pedaal - Borstwerk aan Pedaal - Borstwerk aan Hoofdwerk.

Trede voor bediening van de borstwerkdeuren.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

Externe links

Afbeeldingen