Handelingen

Ede, Schaapsweg 75 - Vrije Oud Geref. Gemeente

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Oud. Ger. Gem. Schaapsweg
Genootschap: Vrije Oud Geref. Gemeente
Provincie: Gelderland
Gemeente: Ede
Plaats: Ede
Adres: Schaapsweg 75
Postcode: 6712CC
Inventarisatienummer: 11346, 11345, 17603
Jaar ingebruikname: 1951
Architect: Dekker
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Ontstaansgeschiedenis

De Oud Gereformeerde Gemeente is in november 1948 officieel geinstitueerd. Bij de instituering werden 51 leden ingeschreven. In het begin kwam de gemeente bijeen in een klein gebouwtje, wat al spoedig te klein werd. Daarom moest worden omgezien naar een andere locatie. Uiteindelijk kocht men op 10 mei 1950 een perceel aan op de Schaapsweg 77. De kosten voor het kerkgebouw met circa 275 zitplaatsen werd geschat op fl. 18.495-, voor de overige inventaris een bedrag van fl. 3.000-, Op 9 januari 1951 werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen met een kerkdienst, door Ds. J. van der Poel. Deze predikant werd op vrijdag 22 april 1955 bevestigd in Ede. Met de komst van Ds. Van der Poel werd de kerk al snel te klein. In 1956 werd besloten de kerk te vergroten door een stuk aan de kerk aan te bouwen naar de kant van de Schaapsweg. Deze aanbouw is het enigste gedeelte wat na alle verbouwingen overgebleven is. In 1964 werd de kerk opnieuw met een aanbouw uitgebreid, in 1968 werd ook een vleugel bij de kerk aangebouwd, waar later nog een gallerij in is gemaakt. Uiteindelijk beschikte de kerk rond 1972 over circa 1000 zitplaatsen. Aangezien de gemeente nog steeds bleef groeien werd er in 1981 besloten om weer uit te bouwen. Deze keer door de aanbouw tegenover de kansel aan weerszijden te verbreden. Door deze verbouwing kwam het aantal zitplaatsen op circa 1450. Dit is de laatste verbouwing aan de kerk geweest. Door alle verbouwingen is er van het oorspronkelijke gebouwtje uit 1951 niets meer over. Het oudste gedeelte van de kerk dateert uit 1956, de aanbouw die het dichtst bij de Schaapsweg ligt. Op 9 oktober 1981 overleed Ds. Van der Poel. Hij werd op 20 april 1983 opgevolgd door Ds. M. Pronk. In mei 1985 bedankten een aantal kerkenraadsleden na gerezen problemen. Ook werden er bezwaren bij de kerkenraad ingediend m.b.t. de levenswandel van de dominee. Op zondag 26 oktober 1986 werd aan de gemeente bekend gemaakt dat de kerkenraad besloten heeft om uit het verband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland te gaan. De gemeente zou verder gaan als een zelfstandige, vrije Oud Gereformeerde Gemeente. Dit zorgde voor een massale uittocht van gemeenteleden, die zich hier niet mee konden verenigen. Op zondag 20 september 1987 werd aan de gemeente bekend gemaakt dat Ds. M. Pronk zich losgemaakt heeft van de gemeente in Ede en naar Kralingseveer zou vertrekken.

Uiteindelijk ontstonden er twee gemeenten, die voortgekomen zijn uit de gemeente aan de Schaapsweg; Deze gemeenten bleven binnen het kerkelijk verband van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland. Er is een gemeente ontstaan aan de Hessenweg in Ede. Kerkelijk valt deze gemeente onder Wekerom, deze gemeente werd op 18 februari 1987 officieel toegelaten binnen de classis Oost van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Verder is een gemeente ontstaan aan de Spoorstraat in Ede.

Op 3 juli 1991 kreeg de gemeente aan de Schaapsweg weer een eigen predikant: Ds. J. Goudriaan. De gemeente is van 20 oktober 1987 tot 3 juli 1991 vacant geweest. De gemeente is momenteel nog steeds een Vrije Oud Gereformeerde Gemeente. Dat houdt in dat zij een zelfstandige gemeente is, die niet verbonden is aan een kerkverband. Wel zijn er vergaderingen met andere vrije Oud Gereformeerde Gemeenten.

Orgel

Tijdens de ledenvergadering van 29 maart 1951 kwam het gebruik van een orgel ter sprake. uiteindelijk werd besloten om een harmonium van 4 3/5 spel op proef te laten komen. Na het vergroten van de kerk bleek het harmonium al snel te klein. Daarom werd een orgel aangeschaft: een eenklaviers pijporgel, gebouwd door orgelbouwer Monster uit Puttershoek. Dit orgel werd helemaal achterop de galerij geplaatst, anders gingen er teveel zitplaatsen verloren. In 1968 werd het orgel uitgebreid naar twee manualen en een zelfstandig pedaal. Het orgel kreeg een elektro-pneumatische tractuur, gebouwd volgens het unitsysteem. Dit orgel kreeg een plaats boven de kansel. De speeltafel stond beneden, naast de kansel. Bij de uitbreiding van de kerk in 1981 werd ook de speeltafel naar boven verplaatst, naast het front, boven de kansel. Het orgel begon in de loop van de tijd veel gebreken te vertonen. Daarbij was het niet capabel om de gemeentezang van ongeveer 1300 personen te begeleiden. Daarom werd in 1994 een orgelcommissie opgericht, met als adviseur Dirk Bakker. Dit resulteerde in een orgel van 23 stemmen, gebouwd door orgelmakerij Steendam uit Roodeschool. Dit orgel is op 14 februari 1999 ingebruik genomen en heeft de volgende dispositie:

  • Hoofdwerk:

Prestant 16 vt B/D, Prestant 8 vt, Holfluit 8 vt, Roerquint 6 vtB/D, Octaaf 4 vt, Flagfluit 4 vt, Quintprestant 3 vt, Superoctaaf 2 vt, Mixtuur 4-6 st, Sexquialter 2-3 st B/D, Trompet 16 vt B/D, Trompet 8 vt,

  • Bovenwerk:

Prestant 8 vt, Roerfluit 8 vt, Quintadeen 8 vt, Gemshoorn 4 vt, Quintfluit 3 vt, Nagthoorn 2 vt, Cornet 4 st, Vox humana 8 vt, Tremulant

  • Pedaal:

Bordoen 16 vt, Holpyp 8 vt, Fagot 16 vt.

Afbeeldingen

een aantal afbeeldingen na alle verbouwingen, de eerste foto's geven nog een beeld hoe de kerk in het verleden eruit zag

Enkele afbeeldingen van het voormalige orgel en de kansel

Enkele afbeeldingen van het huidige orgel en de kansel