Handelingen

Eede, Dorpsplein 5 - Maria Hemelvaart

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Maria Hemelvaart
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zeeland
Gemeente: Sluis
Plaats: Eede
Adres: Dorpsplein
Postcode:
Inventarisatienummer: 06444
Jaar ingebruikname: 1951
Architect: J. en W. Oomen
Huidige bestemming: Buiten gebruik
Monument status: geen


Geschiedenis

Plattegrond. Bron: Kerken in het Bisdom Breda, Auteur: Ton van Nijnatten. Uitgeverij: Buijten en Schipperheijn B.V. juni 2004

Gebouwomschrijving SKKN

Eede, eertijds Coensdijke geheten, kende reeds voor de Reformatie twee parochies, ieder met een eigen kerk: die van St. Baafs ten westen van de stroom de Eede, die van O.L.Vrouw Bezuiden ten oosten ervan. Ten gevolge van krijgsgewoel en watersnood verdwenen ze echter in de 16de eeuw. Kort na de bedijking van Beooster-Eede (1651) werd aan de oostzijde van de Eede een kerk gebouwd voor de vijftig hervormden, die er destijds woonden. De katholieken waren voor de uitoefening van hun godsdienst aangewezen op de parochies van Middelburg en St. Laurents, toentertijd gelegen buiten de grenzen van de Republiek van de Verenigde Nederlanden. Genoemde kerk werd in 1672 door de Fransen uit wraak voor hun nederlaag bij Aardenburg in brand gestoken, maar spoedig daarna weer opgebouwd. In de Franse tijd werd de hervormde gemeente van Eede ingelijfd bij de gemeente St. Kruis; in 1815 werd de kerk, met de pastorie, aan de katholieken verkocht. Overeenkomstig de kerkelijke organisatie onder het Frans bestuur gingen zij behoren tot de nieuw opgerichte R.K. kerk van Aardenburg binnen het bisdom Gent. Op 27 oktober 1818 vond de inzegening plaats door de deken van Maldegem en de kerk werd geplaatst onder de bescherming van O.L. Vrouw Hemelvaart. Tot 1840 werd ze bediend door een vicaris, daarna herkreeg zij haar zelfstandigheid. Daar kerk en pastorie met slechts enige huizen aan de oostzijde van de Eede waren gelegen, de meeste woningen echter aan de andere zijde, waren de namen van de beide oude parochies niet toepasselijk op het nieuwe dorp. Gekozen werd dan ook voor de naam Eede. Het kerkgebouw echter was klein en onaanzienlijk en bezat een bouwvallige toren, voorzien van een weliswaar gebarsten luiklok, maar niet van een uurwerk. In 1848 werd het kerkje vergroot door de aanbouw van een transept met priesterkoor en een sacristie. Enige tijd later (1851) bouwde men een nieuwe toren met een beter funktionerende klok.

In mei 1912 werd de kerk door brand, waarvan de oorzaak onbekend bleef, verwoest. In hetzelfde jaar startte men met de heropbouw, onder leiding van het architectenbureau Gebrs. Oomen te Oosterhout. In de meidagen van 1940 zijn toren en kerk beschoten en grotendeels vernield. Ondanks de oorlogsjaren had tijdens het pastoraat van Smoor de wederopbouw plaats, die werd uitgevoerd door het aanemersbedrijf Barra Verstraeten te Oostburg. Op 12 september 1944 is de kerk opnieuw beschoten en werd daarbij nagenoeg volledig in puin gelegd. Zeven jaren later verrees het huidige gebouw; het werd op 10 december 1951 geconsacreerd door Jos. Baeten, de toenmalige bisschop van Breda.

Afbeeldingen