Handelingen

Eijsden, Sint Martinusstraat 3 - Martinus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Martinus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Eijsden-Margraten
Plaats: Eijsden
Adres: Sint Martinusstraat 3
Postcode: 6245GD
Inventarisatienummer: 00684
Jaar ingebruikname: 1722
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 15487

Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren.

Rond 1500 werd de hoge laat-gotische toren van mergelsteen gebouwd, waarbij mogelijk gebruik is gemaakt van een romaanse onderbouw uit ca. 1200. De toren werd in1892 ingrijpend gerestaureerd. Daarbij werden de laat-gotische traceringen, galmgaten en friezen gewijzigd en vernieuwd. Verder werd toen de lage spits door de huidige naaldspits vervangen. In de toren hangen een klok uit 1766, gegoten door Martinus Legros en klok uit 1810 van C. Drouot. Vna de rond 1200 gebouwde romaanse kerk, die in 1893 werd verwoest, resteert slechts een in het torenportaal geplaatste romaanse latei. De kerk werd daarna in gotische stijl herbouwd. Daarvan resteren nog de ronde hardstenen zuilen met maaskapitelen onder de spitsboogarcades van het huidige middenschip. Het gotische schip werd in 1722 vervangen door een barok schip en in 1851 werd het gotische koor vervangen door een grotere koorpartij met aan beide zijden een sacristieruimte. Daarbij werd het schip verhoogd met een lichtbeuk. Tegen de noordzijde van het koor bouwde men in 1879 een neogotische grafkapel. (Bron:[1]) Kerk bestaande uit een laatgotische mergelstenen toren van ca 1500, een vroeg 18de eeuws driebeukig schip met lichtbeuk uit 1851, waarin nog gotische zuilen met Maaskapitelen zijn opgenomen en een koor uit 1851. In de torenruimte een romaanse latei met reliëfs. Kansel uit 1692, twee zijaltaren uit de tweede helft van de 18de eeuw. Orgel van Pereboom & Leyser uit 1856.

Monumentomschrijving Rijksdienst

R.K. KERK; laatgotische toren, 16de eeuw; driebeukig schip 14de-17de eeuw koor met aanbouwen 1851. In het torenportaal Romaanse latei met drie reliefvoorstellingen in medaillons. Twee zij-altaren 18de eeuw ; In de sacristie een stenen altaarmensa (14de eeuw?) met oude tabernakel, kast, 2 houten halfingebouwde biechtstoelen (XVIII B) twee eiken sacristiekasten met dressoir (18de eeuw) eiken rocococredensconsole aan zijmuur priesterkoor; 2 eenvoudige kerkbanken (1663 en 1718). Op het kerkhof dertien grafkruisen. Eenklaviers orgel, in 1855 gemaakt door Pereboom en Leyser. Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van C. Drouot, 1810, diam. 78 cm en een klok van N. Legros, 1766, diam. 86 cm.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur