Handelingen

Eindhoven, Clovislaan 193 - Michaël

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: St. Michaël
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Eindhoven
Plaats: Eindhoven
Adres: Clovislaan 193
Postcode: 5616CC
Jaar ingebruikname: 1959
Architect: Strik, J.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: na te gaan


Geschiedenis

Sobere, vierkante, houten noodkerk, met in rechter- en linker zijwanden een aardig serietje glas-in-loodramen. Een flinke losstaande metalen klokkenstoel (met daarin tenminste 1 klok) is begin jaren 1980 verwijderd, en vervangen door een sober houten kruis. Buiten gebruik als R.K. kerk oktober 2004. Het kruis bij de voorgevel is op zeker moment ook verwijderd. Begin 2010 stond deze voormalige kerk er nog steeds, in enig verval, en bewoond door krakers. In principe is op termijn sloop aan de orde.

Pinksteren 1959 zegende Mgr. W.Bekkers, bisschop van Den Bosch, de nieuwe, door J. Strik ontworpen, parochiekerk van de H. Aartsengel Michaël in. De kerk werd aan de Clovislaan gebouwd. Ingaande 4 oktober 2004 zijn de parochies Gestel Zuid (Lambertuskerk en H.H. Hartenkerk) en de Michaëlparochie samengevoegd. De Michaëlkerk, die altijd de status van een semi-permanente kerk heeft gehad, is gesloten. Zondag 3 oktober 2004 is er de laatste dienst gehouden. Enige jaren geleden was de kerk al verkocht.

Gebouwomschrijving SKKN

De kerk werd rond 1957 geconcipieerd en is in 1958-1959 gebouwd naar ontwerp van J. Strik, Boxtel. Op 16 mei 1959 kon het gebouw worden ingewijd. Het was van meet af aan bedoeld als een noodgebouw, maar gaandeweg werd besloten deze situatie te bestendigen.

Recente geschiedenis

Zomer 2011 bleek, dat de Gemeente Eindhoven dit gebouw mogelijk als Gemeentelijk monument wil aanwijzen, wegens het (inderdaad) unieke van dit noodgebouw.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur