Handelingen

Eindhoven, Mercuriuslaan 1b - De Morgenster

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Morgenster
Genootschap: PKN Ned. Hervormd + Geref.
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Eindhoven
Plaats: Eindhoven
Adres: Mercuriuslaan 1b
Postcode: 5632EE
Inventarisatienummer: 07368
Jaar ingebruikname: 1972
Architect: Tybout, R.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Moderne, bescheiden, kerk zonder toren. Een aantal jaren voordat deze kerk in gebruik werd genomen, dus eind jaren 1960 - begin jaren 1970, heeft ter plaatse een houten noodkerk gestaan met de naam "Morgensterkapel".

Beide kerken zijn destijds gebouwd in oecumenische samenwerking tussen de Ned. Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk.

De Morgenster is als kerk van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) buiten gebruik gesteld najaar 2008, en stond sindsdien "te koop". De toekomst van het gebouw was onduidelijk.

Intussen werd deze kerk, met bijzalen, nog steeds wel voor erediensten gebruikt door (o.a.) 2 Afrikaanse kerkelijke gemeenten, uit Congo en Ghana.

Op het laatst was de kerk in gebruik bij de protestantse Johannesgemeente, die per 1 september 2008 was ontstaan uit het samengaan van de "Morgenster gemeente" en de "Emmaüs gemeente" (Woensel Noord en Woensel Zuid).

Recente geschiedenis

Zondag 26 februari 2012 is De Morgenster "opnieuw" in gebruik genomen, als kerklocatie van de "Kruispuntgemeente", één van de 4 huidige kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk te Eindhoven. Deze Kruispuntgemeente, een enthousiaste groep van ruim 200 leden, maakte eerder gebruik van een buurthuis aan de Hagenkampweg in Eindhoven-Gestel, dat wegens sloopplanen moest worden verlaten (deze locatie komt (nog) niet als apart object voor op Reliwiki).

Achterliggende reden van deze heringebuikname was mede het feit, dat het met de verkoop van het kerkgebouw De Morgenster niet zo wilde vlotten. Intussen wordt dit gebouw onverminderd mede gebruikt door bovengenoemde Afrikaanse gemeenten.

Zondag 7 september 2014 heeft de Kruispuntgemeente de voormalige R.K. St. Jan aan de Koning Arthurlaan voor haar vieringen in gebruik genomen.

Zondag 14 september 2014 is De Morgenster in gebruik genomen door de in 2008 gevormde Protestantse Johanneskerkgemeente, nadat in de kerk met die naam op 31 augustus 2014 de laatste viering had plaatsgevonden. De naam "Johanneskerk" is meegegaan naar het gebouw "De Morgenster".

Ook in september 2014 (?) is de Kruispuntgemeente vanuit De Morgenster verhuisd naar de Adventskerk.

Sinds begin 2017 houdt ook de Eindhovense Studentenkerk haar vieringen in De Morgenster, op zondagen om 12.00 uur. Daarvoor had men 50 jaar vieringen gehouden in de (architectonisch uiterst interessante) Studentenkapel aan de Kanaalstraat.

In de media

Uit Eindhovens Dagblad, 20 augustus 2008.

Gemeenten Morgenster en Emmaüs samen

door Rob Burg.

EINDHOVEN - Per 1 september gaan de protestantse kerken de Morgenster en Emmaüs in Woensel samen verder als Johanneskerk. Het gebouw van de 36 jaar oude Morgenster aan de Mercuriuslaan – dat al enige tijd te koop staat – wordt verlaten. Van de verkoopopbrengst wordt de broodnodige renovatie van de bijna vijftig jaar oude Emmaüskerk aan de Barrierweg bekostigd. Deze is groter dan De Morgenster.

Volgens voorzitter Klaas Meijer van het college van kerkmeesters zijn er gegadigden, maar zal de verkoop nog zeker enkele maanden vergen. "En afhankelijk van de opbrengst kijken we wat er mogelijk is wat renovatie van het andere gebouw betreft."

Het samengaan van de twee wijkgemeenten is een rechtstreeks gevolg van de gestage teruggang van het aantal kerkgangers, aldus dominee Jan van Pijkeren. "Je kunt als kerk heel lang doorgaan, maar op een zeker moment kalft de levensvatbaarheid af en is er geen nieuw begin meer te maken."

Momenteel brengt de zondagsdienst in de Morgenster wekelijks zo'n honderd bezoekers op de been, die in de Emmaüs gemiddeld een zestigtal. De gezamenlijke diensten trekken nu al vaak meer bezoekers dan de eigen afzonderlijke, merkt Meijer op. Bij de start van de Morgenster, 36 jaar geleden, was dat heel anders en was het niet zelden 'volle bak'. Op zondag waren er twee diensten en ook waren er zes groepen voor de kinderdiensten.

"Tweehonderd mensen per dienst was toen heel gewoon", zegt oud-kosteres Truus Berends. Het afscheid van het kerkgebouw aan de Mercuriuslaan zal vast wat traantjes teweegbrengen, zegt Berends, die 21 jaar kosteres was. "We hebben hier veel meegemaakt. Het was een groot voorrecht om hier te mogen kerken."

Predikant Van Pijkeren: "Heel wat mensen hebben natuurlijk persoonlijke herinneringen aan dit gebouw, bijvoorbeeld door een huwelijk, doop of uitvaart. Een kerk is veel meer dan een klomp stenen. Het heeft iets van een huis waar je lief en leed gedeeld hebt."

Van lief en leed was ook sprake tijdens het zes weken durende kerkasiel dat in 1997 aan zes Iraanse vluchtelingen werd geboden. Een van de meest 'heftige, maar ook heel goede tijden', zegt Gonnie van Dop, die van '88 tot '98 kosteres was.

Met dat staaltje 'burgerlijke ongehoorzaamheid' oogstte de Morgenster landelijke bekendheid. "Toen die jongens hier kwamen, waren ze bang", memoreert Van Dop. "Maar in korte tijd hebben we ze zien opbloeien tot leuke kerels. Ze waardeerden het heel erg dat ze bij ons onderdak kregen. Ze hadden natuurlijk wat begeleiding nodig. Dat verliep erg vlotjes; heel wat vrijwilligers dienden zich spontaan aan."

Op woensdagavond 24 september kunnen belangstellenden voor het laatst een kijkje nemen in de Morgenster. De avondactiviteiten gaan door tot het gebouw verkocht is.

Afbeeldingen