Handelingen

Emmer-Compascuum, Hoofdkanaal Westzijde 9 - Gereformeerde Kerk (1957 - 2009)

Uit ReliwikiBezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Anker
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Drenthe
Gemeente: Emmen
Plaats: Emmer-Compascuum
Adres: Hoofdkanaal Westzijde 9
Postcode:
Jaar ingebruikname: 1957
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: Gesloopt
Monument status: Geen


Geschiedenis

Wederopbouwkerk met dakruiter.

De kerk stond al sinds 2009 leeg. Sindsdien viel het gebouw ten prooi aan verloedering, vernielingen en brandstichting. Zo werd in augustus 2014 gevreesd voor een herhaling van een tweetal aangestoken branden die in januari en juli 2010 in enkele leegstaande gebouwen in het dorp hadden gewoed. Op 23 januari 2010 ging na eerdere mislukte pogingen een voormalig café-restaurant in vlammen op, in juli gevolgd door het er naast staande slooppand. In 2014 werden beide panden na een noodbevel van de burgemeester uiteindelijk gesloopt.

Bewoners van het dorp verlangden in december 2014 ten aanzien van de voormalige gereformeerde kerk dat ‘de bouwval snel wordt gesloopt of dichtgespijkerd’. Ramen waren namelijk ingegooid en begin juli 2014 was er zelfs een gasalarm, omdat de gaskraan in het gebouw was opengedraaid. Omdat buren al dagenlang een gaslucht roken werd de politie gewaarschuwd en werd de gasleiding in de kerk afgesloten. Buurtbewoner Thole zou contact opnemen met de gemeente Emmen omdat men voor een derde brand vreesde.

In de media

Uit Nieuwsblad voor het Noorden, 2 maart 1957

In een bijzondere dienst nam gisteravond de Geref. Kerk te Emmer-Compascuum het in enige maanden geheel gerestaureerde kerkgebouw opnieuw in gebruik. Voor deze dienst, waarin de plaatselijke predikant ds. W. v.d. Zwaan voorging, bestond niet alleen een grote belangstelling van de zijde der leden doch ook van de zijde der zusterkerken en de Ned. Herv. Gemeente. In zijn toespraak bracht ds. W. v.d. Zwaan namens de Geref. Kerk grote dank aan de Ned. Herv. Gemeente voor de ontvangen gastvrijheid in hun kerkgebouw, waar tijdens de verbouwing de diensten werden gehouden. Ondanks uw gastvrijheid en bijzondere medewerking, moet u het ons niet kwalijk nemen, dat wij blij zijn weer thuis te zijn, aldus ds. Van der Zwaan. De predikant — die binnenkort deze gemeente gaat verlaten — bracht vervolgens grote dank aan de leden voor hun offervaardigheid, waardoor de verbouwing mogelijk werd. Hoewel wij enige tegenslagen moesten incasseren bezitten wij thans een kerkgebouw dat de toets der kritiek kan doorstaan, een gebouw waarop wij trots mogen zijn en waarin zo God wil, veel zegenrijk werk mag worden verricht en het Woord Gods mag worden gepredikt. Verschillende sprekers voerden verder nog het woord. Als een nieuw kerkgebouw Men sprak over het gerestaureerde kerkgebouw, gedurende de bijzondere dienst, doch beter kan men spreken van een nieuw kerkgebouw. Via grote ramen straalt het licht naar binnen. Frisse kleuren sieren het gebouw van binnen. De kansel met daarboven het kruis is stijlvol. Het orgel bevindt zich thans achter in het gebouw. Zoals gewoonlijk bij deze gelegenheden ontving ook de kerk een aantal cadeaus van de aan de kerk verbonden verenigingen. Bijzonder was dat van de jongensclub Samuel die uit de opbrengst van oud papier de verlichting in de kerk aanbood. Het zou echter nog even duren voor aan de verlangens van de dorpsbewoners werd tegemoet gekomen. In december 2016 werd uiteindelijk begonnen met de sloop van de voormalige gereformeerde kerk. De kerkklok, het torentje en het dak waren het eerst aan de beurt. Op dinsdag 20 december 2016 werd de sloop echter stopgezet, omdat asbest was gevonden. Een speciaal bedrijf moest een en ander verwijderen. Tijdens het stilliggen van de sloop was het op 4 januari 2017 weer raak: in de kerk woedde een brand. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Men vermoedde dat er sprake was van brandstichting.

Kort na de brand werd de sloop van de kerk in januari 2017 weer hervat. De werkzaamheden werden begin februari 2017 dus voltooid. De uit de kerktoren verwijderde klok krijgt overigens een bestemming op de lokale begraafplaats.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur