Handelingen

Ens, Zoudenbalchstraat 2 - O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Flevoland
Gemeente: Noordoostpolder
Plaats: Ens
Adres: Zoudenbalchstraat 2
Postcode: 8307BK
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1955
Architect: Thunnissen en Van Kranendonk
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Op 30 april 1955 wordt door de Landdrost van het openbare lichaam De Noordoostelijke Polder bouwvergunning verleend voor de bouw van deze kerk. Het kerkgebouw (450 zitplaatsen) wordt ontworpen door architect A. van Kranendonk. De bouw van de kerk wordt gegund aan aannemer Neyenhuis uit Arnhem voor het bedrag van 388.700 gulden. Op maandag 13 juni 1955 begint de bouw.

De kerk in Ens kent een sobere vormgeving. Deze bouwstijl is een belangrijk kenmerk van de zogenaamde ‘Delftse School’. Het gebruik van de materialen beton, baksteen en hout verraadt ook kenmerken van de ‘Bossche School’. Deze stroming komt voort uit de Delftse School en stamt uit de periode van wederopbouw tussen 1946 en 1973. Deze stijl, welke sterk gebaseerd is op getalmatige verhoudingen, heeft in deze periode vooral zijn weerslag op de Katholieke kerkenbouw.

Op zondag 23 oktober 1955 om 15:00 uur brengt mgr. Theodorus Huurdeman, vicaris generaal van het bisdom Utrecht, een gedenksteen aan in de muur van het priesterkoor. Tegelijkertijd wordt er een loden koker met een daarin gesloten oorkonde gemetseld. De omlijsting van deze ‘eerste steen’ is gemetseld met 30 oude stenen van de oude kerk van Schokland.

De Nederlandse vertaling van de – in het latijn opgestelde – tekst op de oorkonde luidt:

In de Naam van de Allerheiligste en Onverdeelde Drievuldigheid, de Vader, de Zoon en de H.Geest. Amen. In het 1955ste Jaar van onze Verlossing, terwijl Paus Pius XII de zetel van de H.Petrus bezet, Koningin Juliana in vrede regeert over deze Nederlandse gewesten en Bernardus Joh. Alfrink als Apost. Administrator met wijsheid het Aartsbisdom Utrecht bestuurt, waarvan de Bisschopszetel door de Dood van Johannes Kardinaal de Jong vacant is, is er een begin gemaakt met de bouw van deze parochiekerk onder de titel en onder aanroeping van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand, tot meerdere eer van God en tot heil der zielen. Het werk werd opgedragen door Pastoor Franc.Alb. Gilsing en door de kerkmeesters Franc.Nicolaas van Terheyden en Petrus Jacobus v.d. Dries. Volgens een ontwerp van de Architect Antonius van Kranendonk heeft Joseph Neyenhuis het werk aangenomen. Deze eerste steen werd met plechtig ceremonieel gelegd door Mgr.Theod.Huurdeman, Vic.Generaal van het Aartsbisdom, in hetzelfde jaar op de 23ste van de maand october in tegenwoordigheid van Antonius Grimmelikhuizen past. te Vollenhove, Franc.Bernardus Koopmans Kraggenburg, Theodorus Morselt past. te Emmeloord, van de aannemers van dit werk en van een grote menigte gelovigen. Moge ’t werk gezegend en voorspoedig verlopen. Ter bevestiging van het bovengenoemde, hebben de getuigen van deze plechtigheid dezelfde dag dit stuk met hun namen ondertekend: (ondertekend door 8 personen)

Half augustus 1956 is de aannemer klaar met de bouw. Op maandag 6 augustus 1956 komt mgr. P. Nierman, pas benoemd in het nieuwe bisdom, naar Ens om de kerk in te wijden.

Toren

Van de toren is lange tijd, ook nog tijdens de bouw, niet zeker of deze wel gebouwd kan worden. Deze onzekerheid komt voort uit het feit, dat er misverstanden blijken te zijn over de exacte hoogte van de Rijkssubsidie. In de loop van het bouwproces komt het bevrijdende bericht en kan de toren alsnog worden opgetrokken. De toren staat naast de kerk en maakt er geen bouwkundig onderdeel van uit. Hierdoor lijkt deze toren veel op de ‘campaniles’ bij veel vroegchristelijke kerken in het noorden van Italië. Ook hieruit blijkt weer de stijl volgens de leer van de ‘Bossche School’.

Fa. Th. Hogen & Zn. te Duivendrecht levert zowel de klokken, als ook het torenuurwerk met 4 cijferplaten (met een doorsnede van 150 cm) én het elektrisch automatisch ‘angelus apparaat’. De toonhoogte van de klokken wordt afgestemd op de toonhoogte van de klok van de Hervormde Kerk.

Klokken

De klokken worden gemaakt bij de klokkengieterij: N.V. Petit & Fritsen te Aarle-Rixtel. Ze worden zowel daar als ook na het hangen van de klokken in de toren gekeurd door de ‘Katholieke Klokken en Orgelraad’ te Huis ter Heide. De grootste klok (280 kg) is in de toonhoogte C gemaakt en heeft als opschrift: “FRANCISCUS”; de kleinere (180 kg) is in D gemaakt en heeft het opschrift: “MARIA”

Orgel

Het orgel is gebouwd door Valckx & Van Kouteren in 1957.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur