Handelingen

Enschede, Hogelandsingel 39 - Heilig Hart van Jezus (1953 - 2016)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Heilig Hart van Jezus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Enschede
Plaats: Enschede
Adres: Hogelandsingel 39
Postcode: 7512GA
Inventarisatienummer: 10133
Jaar ingebruikname: 1953
Architect: Sluijmer, Joh.H.
Huidige bestemming: Meubelzaak (2017)
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Buitengewoon belangrijke, grote wederopbouwkerk. Ook Ariëns Gedachteniskerk genoemd.

Opgericht begin jaren 1950 als eerste naoorlogse parochiekerk van Enschede. Deze kerk was tevens opgericht ter nagedachtenis aan de belangrijke rooms-katholieke vakbondsman en priester Mgr. Alfons Ariëns (1860-1928) die een leidende rol speelde bij de emancipatie van katholieke arbeiders. Hij was eind negentiende eeuw kapelaan in Enschede en richtte daar de Rooms Katholieke Twentsche Fabrieksarbeidersbond op. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog werd er geld ingezameld om de bouw mogelijk te maken. Architect Johannes H. Sluijmer maakte in 1938 een ontwerp dat in november van dat jaar in het R.K. Bouwblad werd gepubliceerd. Dit ontwerp werd echter niet uitgevoerd.

Het bestaande kerkgebouw is eveneens ontworpen door Sluijmer, met assistentie van zijn zoon J.H. Sluijmer Jr., en is een karakteristiek werk uit zijn oeuvre. Het is een driebeukige hallenkerk met breed middenschip in traditionalistische vormen, stilistisch sterk beïnvloed door de romaanse en vroegchristelijke bouwkunst. De voorgevel wordt geflankeerd door een doopkapel en een bescheiden, opengewerkte klokkentoren. De zijbeukstraveeën zijn voorzien van topgevels met steekkappen.

De parochie is inmiddels samengevoegd met die van De Goede Herder. De kerk werd sinds 2012 ook verhuurd aan de Syrisch-Orthodoxe St. Petrus en Paulusparochie. Plannen om het gebouw te kopen werden tenietgedaan door een hoger bod van meubelzaak Mokana.

  • 2015 Voornemen tot sluiting 1 januari 2016.
  • Officiële sluiting per 10 januari 2016.
  • Verbouwing van het interieur tot meubeltoonzaal van Mokana in 2018-2019. Het exterieur blijft daarbij volledig intact. In de zijbeuken van het interieur worden galerijen ingebouwd. De ruimtewerking van de oorspronkelijke (grote) kerkzaal blijft in redelijke mate intact.

In de media

  • Uit TV Enschede, d.d. 13 mei 2017

De Ariënsgedachteniskerk mag verkocht worden. Het bisdom Utrecht heeft twee jaar na het verzoek van het parochiebestuur zijn fiat gegeven. De kerk wordt per 1 juni aan de eredienst onttrokken. De nieuwe eigenaar: meubelzaak Mokana. De eigenaar van meubelzaak Mokana kan eindelijk zijn handtekening zetten onder het koopcontract voor de Ariënsgedachteniskerk. De toezegging dat hij het katholieke godshuis aan de Hogelandsingel kan kopen, kreeg hij al in januari 2016. Mokana gaat het gebouw als opslag- en presentatieruimte gebruiken.

'Geen malversaties' Dat het zo lang heeft geduurd voordat het bisdom Utrecht toestemming verleende om de koop af te ronden, komt doordat een actuele accountantsverklaring voor de boekhouding van de parochie nog ontbrak. Dat is niet ongebruikelijk, zeker als sprake is van het samenvoegen van kerkgebouwen. "Het gaat niet om malversaties", benadrukken ingewijden.

De parochie wil al jaren van de Ariënsgedachteniskerk af vanwege zware financiële lasten. Daarnaast daalde het aantal kerkgangers van 90 in 2012 naar 55 in 2015.

In de Ariënsgedachteniskerk bevinden zich nog roerende zaken die de katholieke kerk toebehoren, waaronder een tabernakel, kruis- en heiligbeelden en schilderijen. Die zijn niet bij de koop inbegrepen, maar krijgen via een speciale werkgroep van de parochie plek in een andere kerk.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM. Foto: Emiel Muijderman.

Afbeeldingen