Handelingen

Enter, Dorpsstraat 125 - Antonius Abt

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Antonius Abt
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Wierden
Plaats: Enter
Adres: Dorpsstraat 125
Postcode: 7468CC
Sonneveld-index: 10157
Jaar ingebruikname: 1927
Architect: Hardeman, C.A.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Kerk met toren in late neogotische vormen.

De statie Enter is opgericht in 1824 door afscheiding van de statie Rijssen. In 1818-1819 werd er een kerkje gebouwd, dat in 1841 werd voorzien van een torentje op de voorgevel. In 1851 werd het kerkje vergroot. De huidige driebeukige kruisbasiliek op enigszins centraliserende plattegrond, met toren, van architect Clemens Hardeman, in laatneogotische trant, werd in 1926-1927 gebouwd (bouwvergunning 4-5-1927, eerste steenlegging 20-4-1926, ingezegend 27-4-1927, geconsacreerd 17-4-1928). De kerk met breed middenschip is opgezet als zogenaamde volkskerk. Het hoofdaltaar is gewijzigd. De kruiswegstaties uit 1850 zijn afkomstig uit de oude kerk. . De parochie is gefuseerd met andere parochies in de omgeving tot parochie H. Marcellinus.

Orgel

Het huidige orgel is in 1959 gebouwd. (Meer info:Orgeldatabase)

In de media

  • Uit Het Centrum, 16 april 1928.

Dinsdag a.s. zal Z.D.H. de Aartsbisschop de nieuwe R.K. Kerk te Enter bij Almelo consacreren. De nieuwe kerk, in neo-Gothischen stijl gebouwd onder architectuur van den heer Clemens Hardeman uit Oldenzaal, bevat 750 zitplaatsen, alle in het middenschip. De geloovigen hebben dus allen een vrij uitzicht op altaar en predikstoel. Door twee zeer groote ramen in het transept valt een stroom van licht in het midden der kerk en daar voor is het meer donker gehouden priesterkoor met het altaar, waarop helder licht valt door twee zijramen, een links en een rechte, welke ramen door een groots spitsboog aan 't oog onttrokken worden.
Het altaar is ontworpen door de firma Kuiper en Co. te Roermond. Boven het altaar is een voorstelling der kruisiging: Maria en Johannes staan naast het kruis, twee engelen houden een kroon boven het tabernakel en verder naar beneden zinken twee andere engelen in aanbidding neder voor het Allerheiligste Sacrament. Het kerkgebouw krijgt een heete luchtverwarming, aangebracht door J. Vixseboxce uit Almelo.
De electrische installatie is geleverd door B. ten Dam uit Enter, het schilderwerk door Loohuis en Kamphuis te Oldenzaal, terwijl de bouw der kerk werd uitgevoerd door de aannemers Kerkhof en Brok te Enter.
Naast de kerk zal op de plaats waar nu het oude waterstaatskerkje verrijst, een nieuwe pastorie gebouwd worden.
Aan de anders zijde der kerk bevinden zich een Zusterhuis, de R.K. meisjesschool en de R.K. bewaarschool. Al deze gebouwen vormen met de kerk één complex, dat zeer bijdraagt tot de verfraaiing van het dorp en getuigenis aflegt van 't groot geloof en den offervaardigheidszin der parochianen. De actie voor een nieuwe kerk, begonnen tijdens het herder schap van den ZeerEerwaarde Heer H.J. Haarhuis, thans pastoor te Weerselo, is door den tegenwoordigen pastoor van Enter, den ZeerEerwaarde Heer J.M. Heimerikx met bekwamen spoed tot een goed einde gebracht en naast God dankt de parochie voorzeker aan haar energieken herder het geluk van een nieuw, schoon kerkgebouw, dat naast andere dorpskerken in Twente mag gezien worden.

Externe links


Afbeeldingen

Exterieur

Interieur