Handelingen

Etten-Leur, Van Bergenplein 1 - Hervormde Kerk of Trouwkerkje

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ned. Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Etten-Leur
Plaats: Etten-Leur
Adres: Van Bergenplein 1
Postcode: 4871CD
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1614
Architect:
Huidige bestemming: trouwzaal
Monument status: Rijksmonument 15430

Geschiedenis

In het voormalige dorp Leur. Als kerk buiten gebruik ongeveer midden jaren 1960, wegens vervallen situatie van het gebouw. Later gerestaureerd. In gebruik als trouwkerkje. In het torentje een carillon.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde kerk. Als kapel ter ere van de H. Maagd en het H. Kruis gesticht in 1284, afhankelijk van de kerk van Etten. In 1584 verwoest en ten dienste van de Hervormden in 1614 herbouwd, naar het zuiden vergroot in 1697, hersteld en van een dakruiter voorzien in 1714, opnieuw hersteld in 1927 en na de oorlog. De kerk heeft de vorm van een rechthoekig zaalgebouw, waarvan de langsmuren versterkt zijn tweemaal versneden steunberen en voorzien van spitsboogvensters; sedert een verandering in de XIXe eeuw een zadeldak tussen driehoekige sluitgevels. Midden op het dak een torentje, bestaande uit een open achtkant koepeltje op een vierkante onderbouw. Inventaris: eiken preekstoel met lijstpanelen, doophek en koperen lezenaar alle uit ca 1650, eiken orgelkas uit 1717, drie beschilderde tekstborden met vleugelstukken en frontons, beschilderd met schepen en landschappen en met als tekst respectievelijk de Tien Geboden (1616), de Geloofsbelijdenis (1643) en het Onze Vader (1648). Twee zerken met wapens; een voor burgemeester Willem Servaas Swijters (1663) en zijn vrouw Maria Cornelia Corncooper, en een voor de president der schepenbanken Adriaan Corncooper (1717) met vrouw en schoondochter. Torenuurwerk uit 1935, voorzien van elektrische opwinding. Eenklaviers orgel in 1717 gemaakt door J. Zeemans.

MIP omschrijving

  • Bouwperiode: 1614 tot 1927
  • Gevels en materialen: Baksteen. Als kapel ter ere van de H. Maagd en het H. Kruis gesticht in 1284, afhankelijk van de kerk van Etten.
  • Vensters en deuren: Spitsboogramen.
  • Dak en bedekking: Zadeldak.
  • Constructie: Drie beschilderde tekstborden met vleugelstukken en frontons uit 1616, 1643 en 1648. Twee zerken met wapens uit 1663 en 1717
  • Interieur: Eiken preekstoel met lijstpanelen, doophek en koperen lezenaar alle uit ca. 1650, eiken orgelkas uit 1717.
  • Omschrijving: In 1584 verwoest en ten dienste van de hervormden in 1614 herbouwd, naar het zuiden vergroot in 1679, hersteld en van dakruiter voorzien in 1714, opnieuw hersteld in 1927 en na de oorlog. De kerk heeft de vorm van een rechthoekig zaalgebouw, waarvan de langsmuren versterkt zijn met tweemaal versneden steunberen. Midden op het dak een torentje bestaande uit een open achtkantige koepeltje op een vierkante onderbouw.

Orgel

Jacobus Zeemans uit Breda kreeg in 1716 de opdracht een orgel te maken voor de Hervormde Kerk van Leur. De kas werd versierd door Gerrit van der Block. De kas is van eikenhout gemaakt en is nog helemaal in tact, maar de luiken zijn verdwenen. Het klavier is in 1806 vernieuwd door Anthoni Christiaenen.


Afbeeldingen

Exterieur

Interieur