Handelingen

Exmorra, Dorpsstraat 66 - Johannes de Doperkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Johannes de Doper
Genootschap: PKN Ned. Protestantse gemeente Exmorra - Allingawier
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: Exmorra
Adres: Dorpsstraat 66
Postcode: 8759LD
Inventarisatienummer: 08928
Jaar ingebruikname: 1258
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 39339

Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren.

Monumentomschijving Rijksdienst

Herv. Kerk en Toren. Bescheiden driezijdig gesloten zaalkerkje in 1746 opgetrokken tegen 13e eeuwse toren door zadeldak beëindigd bij het optrekken van de 18e eeuwse kerk. Inwendig fraaie bewerkte 18e eeuwse preekstoel met wapens van Haersma- Wyckel, twee gebrandschilderde glazen door Ype Staak, 1746, zerk, en zeven tekstbordjes alles midden 18e eeuw. Eenklaviersorgel gemaakt door L.J. en J. van Dam in 1823.

In de media

  • Uit Friese Koerier, 19 augustus 1953.

Exmorra is een klein dorpje in Frieslands greidhoek. Een klein dorp, maar liefst met twee kerken. Ook in zo'n kleine, gemeenschap van slechts enkele woningen en boerderijen bestaan echter verschillen. Godsdienstige en politieke. En ook leeft er wrok. Zelfs bij de predikant van de Ned. Herv. gemeente, wier mooie oude kerkje pas gerestaureerd is. Deze kerk heeft een organiste, dit als elke andere organiste des Zondags op het orgel de gemeentezang begeleidt. Deze organiste nu ging met vacantie en vertoefde Zondag elders in het land. Voordat ze echter met vacantie ging, had zij een plaatsvervangster aangesteld. Blijkbaar is de keus van de nieuwev begeleidster van de zang niet bij de predikant in goede aarde gevallen, althans hij weigerde haar het briefje met de te spelen liederen af te geven. Aan een ander, die later werd uitgestuurd, heeft dominee het briefje wel afgegeven. Toen de dienst zou beginnen, verzocht de predikant diegene, die achter het orgel had plaats genomen het gordijntje ter zijde te willen schuiven. Toen hij zag wie de zang zou begeleiden, vroeg hij de gemeente deze keer zonder orgelbegeleiding te willen zingen, waarna hij zelf het gezang inzette. Geen der aanwezigen volgde echter het voorbeeld. Dominee bleef alleen doorzingen. Tijdens de dienst heeft zich deze situatie een paar maal voorgedaan: dominee zong, de gemeente zweeg. Dit gebeurde op 16 Augustus 1953 in de Ned. Herv. kerk te Exmorra.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur