Handelingen

Geersdijk - adres nog onbekend - Ned. Herv. Kerk

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Zeeland
Gemeente: Noord-Beveland
Plaats: Geersdijk
Adres: ??
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: begin 20e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: door watersnood verwoest
Monument status: geen

Geschiedenis

Zaalkerkje zonder toren. Verwoest 1953.

Bij de Watersnoodramp van 1953 verdween Geersdijk onder water, waarbij veel bebouwing onherstelbaar werd beschadigd. Nadien is vervangende nieuwbouw tot stand gekomen en is het dorp aan de rand enigszins uitgebreid.

Afbeeldingen