Handelingen

Geleen, Kluis 19 - Christus Koning

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Christus Koning
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Sittard-Geleen
Plaats: Geleen
Adres: Kluis 19
Postcode: 6165EL
Sonneveld-index:: 06778
Jaar ingebruikname: 1953
Architect: Koene, H.J.A.
Huidige bestemming:
Monument status: geen

Geschiedenis

Interessante wederopbouwkerk. In 1948 werd besloten dat er in Geleen-zuid een nieuwe parochie werd gesticht. De naam was parochie van de Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus. De noodkerk aan de Kummenaedestraat werd 3 juli 1949 in gebruik genomen. Al twee jaar later, op 20 april 1951, is de eerste steen gelegd voor de definitieve kerk. De inwijding vond plaats op 14 mei 1953. Januari 2010 is de Verrijzeniskerk (Potterstraat) gesloten voor de eredienst. De reden was dat het aantal vrijwilligers terugloopt door de vergrijzing. Bovendien ontbraken de financiën om het gebouw te onderhouden. De bestemming van het gebouw is nog niet bekend. De Christus Koningkerk (Kluis 19) is anno 2016 nog steeds in gebruik.

Geschiedenis vervolg

De parochie Christus Koning werd in 1948 gesticht. In 1953 werd de huidige parochiekerk in gebruik genomen. Na de Tweede Wereldoorlog begon Geleen een enorme groei door te maken aan de zuidkant. Het gebied tussen Oud-Geleen en Spaans Neerbeek werd ‘gevuld’. Een krachtige parochie ontstond in de loop der jaren daarna. Maar de relatief kleine parochie moest in de laatste twintig jaar samenwerking gaan zoeken met omliggende parochies. Samenwerking met de Verrijzeniskerk en de Pastoor van Ars lagen voor de hand. Met de Verrijzenis kreeg dat al snel vorm doordat er één kerkbestuur gevormd werd met de Christus Koning. Uiteindelijk werd begin 2010 de Verrijzenis aan de eredienst onttrokken en werd het verzorgingsgebied van de Verrijzenisparochie toegevoegd aan de Christus Koning. Ondertussen was ook de samenwerking met de Pastoor van Ars zover ontwikkeld dat tot één kerkbestuur werd gefuseerd. Van oudsher heeft de Christus Koning altijd een sterke bijdrage geleverd met betrekking tot de koorzang en het bezoek van de zieken.

  • (Bron: rkparochiesgeleen.nl)
  • 2021 - De Rooms Katholieke Kerk in Geleen besluit dat over enkele jaren alleen de Sint Augustinuskerk openblijft. De overige RK kerken in Geleen worden gesloten.

Orgel

Het orgel is gebouwd door B. Pels & Zn in 1953 (ten dele gebouwd met ouder materiaal afkomstig uit een Hervormde kerk van het eiland Texel).

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur