Handelingen

Geleen, Lienaertsstraat 138 - Pastoor van Ars

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Pastoor van Ars
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Sittard-Geleen
Plaats: Geleen
Adres: Lienaertsstraat 138
Postcode: 6164GJ
Sonneveld-index: 12761
Jaar ingebruikname: 1971
Architect: Keulers, L.P.H., Geleen
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Sobere moderne kerk zonder toren.

  • 2020 - De Pastoor van Arskerk in Geleen gaat volgend jaar vrijwel zeker tegen de vlakte. Op de plek van het godshuis, dat nog steeds in gebruik is, verrijst een complex met tientallen zorgwoningen voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • 2021 - De Rooms Katholieke Kerk in Geleen besluit dat over enkele jaren alleen de Sint Augustinuskerk openblijft. De overige RK kerken in Geleen worden gesloten.
  • 2022 - De nog in gebruik zijnde Pastoor van Arskerk in Geleen krijgt een opvallende nieuwe bestemming en gaat onderdak bieden aan klaslokalen met aula, een wijk- en parochiecentrum, kantoren en multifunctionele ruimten.
  • 2022 - De Pastoor van Arskerk in Geleen, paasmaandag nog in gebruik voor een eredienst, sluit voorgoed de deuren. Het meer dan vijftig jaar oude godshuis in Geleen-Zuid komt in handen van Triade. Welke prijs deze onderwijskoepel betaalt, wil geen van de betrokken partijen kwijt.

Geschiedenis vervolg

De parochie Pastoor van Ars is de jongste parochie in het Geleense. In 1964 werd zij gesticht in de zich snel ontwikkelende wijk van Plan Zuid. Eerst werd nog gekerkt in de kapel bij het ziekenhuis, maar in 1971 werd het kerkje aan de Lienaertsstraat betrokken. Het kerkgebouw (laag en modern) valt misschien op het eerste oog niet zo op, maar de kleine gemeenschap heeft zich in de loop van de tijd goed weten te profileren. Met name rond diaconie, oecumene en maatschappelijke betrokkenheid heeft de parochiegemeenschap zich altijd sterk ingezet.

  • (Bron: rkparochiesgeleen.nl)

Externe links

Afbeeldingen