Handelingen

Gerkesklooster, Friese Streek 7 - Rehoboth (1889 - 1926)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Rehoboth
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Friesland
Gemeente: Achtkarspelen
Plaats: Gerkesklooster
Adres: Friese Streek 7
Postcode: 9873RG
Inventarisatienummer: 08973
Jaar ingebruikname: 1889
Architect: Velding, A., Buitenpost
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

De kerkenraad van de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk’ was intussen al aan de slag gegaan met de bouw van een eigen kerk met een consistoriekamer aan de Hoogstraten, langs de westkant van het dorp. De bouwkosten bedroegen fl. 6.390, waarvoor de kerkelijke gemeente in 1889 al fl. 4.500 bijeenbracht.

Zo waren er in 1892 in de tweelingdorpen Stroobos en Gerkesklooster twee kerken van gereformeerde snit: de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Stroobos en de Nederduitsche Gereformeerde Kerk te Gerkesklooster.

Buiten gebruik en gesloopt ca. 1926. Vervangen door de huidige Rehobothkerk.

Afbeeldingen