Handelingen

Goor, Kerkstraat 23 - Hofkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hofkerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Goor-Hof van Twente
Provincie: Overijssel
Gemeente: Hof van Twente
Plaats: Goor
Adres: Kerkstraat 23
Postcode: 7471AE
Inventarisatienummer: 10196
Jaar ingebruikname: 1600
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument16532 (Kerk)
16533 (Toren)


Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren.

De parochiekerk, oorspronkelijk gewijd aan de H. Petrus, wordt voor het eerst vermeld in een notariële akte van 1347. Deze tufstenen kerk stond er al in de 12e eeuw. Een eerste houten kerkje mogelijk al in de 9e eeuw. Tijdens gevechten tussen de Spaanse en de Staatse troepen in 1581 werden zowel de kerk als de (16e eeuwse) toren grondig verwoest. Met de herbouw werd in 1604 begonnen. In het jaar 1640 werd de kerk aan de oostzijde uitgebreid; dit is nog te zien aan de dakconstructie. In 1854/1855 werd aan de noordzijde een vleugel met galerij of hangzolder aangebouwd. In de toren bevindt zich de grafkelder van het adellijke geslacht van de Ripperda's. Een ornament aan de buitenmuur van de kelder (noordmuur van de toren) toont onder meer een dubbel familiewapen.

Besloten is dat de Hofkerk de Samen op Weg-kerk gaat worden en de Gereformeerde Ontmoetingskerk afgestoten zal worden. De hervormde kerk en het daarnaast gelegen dienstencentrum De Klokkenkamp zullen nog wel aangepast worden voor die nieuwe bestemming. (49-03/53-05)

Orgelmakerij Ide Boogaard uit Rijssen heeft het Vierdag-orgel in de PKN Hofkerk gerestaureerd. Vrijdag 16 november 2007 is het orgel met een concert door de Groningse organist Sietze de Vries weer in gebruik genomen. (59-08)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Hervormde kerk. Uitwendig geheel bepleisterde, laatgotische eenbeukige kerk. In veel etappes zijn kerk en toren tot ca 1500 ontstaan. In 1566 is de thans nog aanwezige grafkelder gemaakt voor de familie Ripperda, vanuit de kerk toegankelijk is door een rijk versierd zandstenen portaal met grafschrift voor Unico Ripperda (plm 1709). Een nog oudere grafkelder is bij een latere verbouwing van de kerk afgebroken. In de periode ca 1740-1750 is de kerk aan de oostzijde vergroot. In de noordmuur: steen met dubbelwapen Ripperda (1689). In 1854 is het kerkgebouw naar het Noorden uitgebreid. Restauratie in 1938. De eiken kansel is, afgezien van de voet, uit de 17de eeuw. In 2006-2007 is het gehele interieur van de kerk gemoderniseerd en anders ingedeeld. De oude kansel is nog aanwezig, maar buiten gebruik. De 19de eeuwse orgelgalerij, op houten ionische zuilen, is verkleind. In een bijruimte is een glas-in-loodraam aangebracht, afkomstig uit de buiten gebruik gestelde Gereformeerde Kerk.

Toren

Toren der Hervormde Kerk. Forse vierkante toren in baksteen met vier geledingen, ingesnoerde achtzijdige spits, XV. Klokkenstoel met gelui van drie klokken, waarvan twee van F. en P. Hemony, 1641, respectievelijke diam. 150 cm. en 130 cm. en een replica met het oude opschrift van de derde klok uit 1641. Deze laatste klok van F. en P. Hemony, 1641, staat beschadigd opgesteld in de hal van het Raadhuis te Goor. Aan de spits een klok van A. van der Put, 1610, diam. 58 cm. Mechanisch torenuurwerk J. van de Kerkhof, Aarle-Rixtel, 1939.

Orgel

Het orgel is in 1970 gebouwd door de firma H.J. Vierdag (Enschede). De firma B.A.G. Orgelmakers (Gebr. Hoogendoorn) te Enschede breidt het pedaal in 1992 uit met een tweede tongwerk. In 2007 is het door de firma I. Boogaard (Rijssen) gereinigd en opnieuw geïntoneerd.

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 2): Prestant 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Speelfluit 4' - Octaaf 2' - Mixtuur 1⅓' 4-6 sterk - Trompet 8'.
  • Rugwerk (manuaal 1): Gedekt 8' - Prestant 4' - Roerfluit 4' - Gemshoorn 2' - Nasard 1⅓' - Sesquialter 1⅓' 2 sterk - Scherp 1' 4 sterk - Dulciaan 8' - Tremulant.
  • Pedaal: Bourdon 16' - Principaal 8' - Octaaf 4' - Bazuin 16' - Schalmei 4' (1992).
  • Koppelingen: Rugwerk aan Pedaal - Hoofdwerk aan Pedaal - Rugwerk aan Hoofdwerk.
  • Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1. Winddruk: 78 mm. WK (HW), 74 mm. WK (RW), 82 mm. WK (pedaal).

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur