Handelingen

Graft, Raadhuisstraat 22 - Nederlands Hervormde Kerk (1658 - 1951)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Graft, Raadhuisstraat 22 - Ned. Herv. Kerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ned. Hervormde Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Alkmaar
Plaats: Graft
Adres: Raadhuisstraat 22
Postcode: 1484EM
Sonneveld-index: 05423
Jaar ingebruikname: 1658
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: Rijksmonument 17068 (zerkenvloer)

Geschiedenis

Tot 1951 heeft naast het monumentale raadhuis de kerk van Graft gestaan. In dat jaar is de 17e eeuwse kerk, die danig in verval was geraakt, gesloopt bij gebrek aan financiële mogelijkheden om de kerk te restaureren. Daarbij zijn de muren tot 80 cm hoogte blijven staan, om als omlijsting te dienen voor de kerkvloer, die behouden bleef. Deze vloer bestaat uit 152 grafzerken, grotendeels uit de Gouden Eeuw, diverse voorzien van fraaie medaillons en historisch interessante gegevens. De zerkenvloer is een Rijksmonument, en dient als een rijke historische bron van de geschiedenis van Graft behouden te blijven. Bovendien heeft het dorp Graft haar naam ontleend aan deze plek. Al in de middeleeuwen stond hier een kerk:

"Aen den Abt van Egmont werd versocht, Een plaets van Godsdienst werd gebrocht, Een kerck s? bouwt rontom een gracht, Daeruyt kreeg't Dorp den naem van Graft. "

Stilte-Belevingsplek

Zonder een ingrijpende restauratie zou de zerkenvloer over niet al te lange tijd het lot van de kerk gevolgd hebben. Daarom is eind 2002 de Stichting tot behoud van de zerkenvloer Graft in het leven geroepen. Deze streed voor het behoud en de restauratie van de zerkenvloer. Dat is na hard werken gelukt. Juni 2007 is de zerkenvloer weer voor het publiek geopend. De stichting stelt zich als nieuwe taak de zerkenvloer een nieuw leven te geven als stilte- en bezinningsplek. Zij wil een jaarlijks wisselend eenvoudig programma presenteren dat aansluit op deze nieuwe levensfase van de vloer. Mogelijk zullen in de zomerperiode enkele muziekuitvoeringen georganiseerd worden.

Monumentomschrijving

Fundamenten en zerkenvloer van de Hervormde Kerk, die dateerde uit de 17e eeuw.

Externe links

Afbeeldingen