Handelingen

Grave, Bagijnenstraat 1 - Bagijnenkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bagijnenkerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Grave
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Land van Cuijk
Plaats: Grave
Adres: Bagijnenstraat 1
Postcode: 5361EM
Sonneveld-index: 7573
Jaar ingebruikname: 1526
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 17209

Geschiedenis

Historische kerk met kleine dakruiter. Voormalige kloosterkapel Franciscanen, 1686-1731 Waalse Hervormde Gemeente, tijdelijk Evangelisch Lutherse Kerk. Nu kerk PKN.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Herv. Kerk. Oorspronkelijk kerk van het Begijnhof Maria Graf, vanaf 1581 kerk van het Franciscanessenklooster, later Waalse kerk, thans Ned. Herv. Gebouwd omstreeks 1500 in baksteen en bestaande uit een schip met driezijdige koorsluiting, een veelhoekige uitgemetselde traptoren op de noordwesthoek. Inwendig oorspronkelijk overwelfd, thans gedekt door een vlak stucplafond. Eiken preekstoel uit plm 1650, twee-armige koperen kandelaars (XVIII A) op de orgeltribune. Eenklaviers orgel met aangehangen pedaal, in 1806 gemaakt door J. Tits met gebruikmaking van ouder materiaal. Klokkenstoel met klok van anonieme gieter, 1550, diam. 49 cm. Huis met zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de gepleisterde lijstgevel, die een kroonlijst met triglyphen draagt en een eenvoudige vroeg XIXe eeuwse ingangsomlijsting bezit. De kap dagtekent uit de tweede helft van de XVIIe eeuw. Het huis behoorde tot het Begijnhof, Maria Graf geheten, gesticht in de XIIIe eeuw, in 1581 in Franciscanessenklooster veranderd en pad in 1802 geconfiskeerd. Ook de huidige Hervormde Kerk en Bagijnenstraat 5 behoren tot het oorspronkelijke Begijnhof. Nr. 1a-3 was oorspronkelijk de rectorswoning. Huis uit het midden van de XVIe eeuw met zadeldak (aan de westzijde afgewolfd) en lijstgevel met vroeg XIXe eeuws gebosseerd pleisterwerk en gelijktijdige ingangsomlijsting (met bovenlicht waarin ruitmotief van segmentvormige roeden). Inwendig gotische sleutelstukken, trappenhuis, keuken en schouwen uit omstreeks 1800. Dit huis was onderdeel van het Begijnhof, later, tot 1802, kloosterhuis van de Franciscanessen, daarna predikantswoning.

MIP omschrijving

  • Bouwperiode: 1500 tot: 1500
  • Gevels en materialen: Baksteen en bestaande uit een schip met driezijdige koorsluiting, een veelhoekige uitgemetselde traptoren op de noordwesthoek.
  • Dak en bedekking: Zadeldak met oud Hollandse pannen.
  • Bijzonderheden: Oorspronkelijk de begijnenkerk, thans Nederlands Hervormd. Inwendig oorspronkelijk overwelfd, thans gedekt door een vlak stucplafond. Eiken preekstoel uit ca. 1650, twee-armige koperen kandelaars uit de XVIIIB op de orgeltribune.
  • Omschrijving: N.b. Hoog pannen zadeldak met klokkentorentje op de nok. Enkele dichtgezette spitsboogvensters en ingangen onder korfbogen.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad d.d. 5 juli 2013

GRAVE - In de protestantse kerk in Grave maken de traditionele banken plaats voor stoelen. Dat gebeurt tijdens een restauratie van de ongeveer vijfhonderd jaar oude kerk, volgende maand. De stoelen, die in plaats komen van de banken in het middenschip, zijn nodig omdat tegelijkertijd met de restauratie de kerkruimte multifunctioneel wordt gemaakt. "Op deze manier kan het gebouw nog vele jaren dienst doen als een ideale locatie voor bijvoorbeeld concerten en lezingen", zegt Jenneke van Dongen, scriba van de PKN kerk. "Met alleen de zondagsdiensten redden we het niet meer in de kerk." Vanwege de restauratie gaan de deuren van de kerk aan de Bagijnenstraat van 5 augustus gedurende 4 maanden dicht. De protestantse gemeenschap mag in de maanden van de restauratie haar kerkdiensten vieren in de kapel van het verzorgingshuis Maaszicht.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur