Handelingen

Groningen, Snelliusstraat 91 - Stadsparkkerk (1958 - 2012)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Groningen, Snelliusstraat 91 - Stadsparkkerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Stadsparkkerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Groningen
Gemeente: Groningen
Plaats: Groningen
Adres: Snelliusstraat 91
Postcode: 9727JK
Sonneveld-index: 00794 15153
Jaar ingebruikname: 1958
Architect: Reitsma, E.
Huidige bestemming: inbouw woningen
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Belangrijke wederopbouwkerk zonder toren. Gebouwd als een Gereformeerde kerk.

Zaalkerk op plattegrond van een onregelmatige achthoek. Voorbeeld van een verdiepingskerk: de kerkzaal bevindt zich boven een souterrain, waarin nevenruimten. Karakeristiek werk van E. Reitsma (1892-1976) uit de wederopbouwperiode. Met baksteen op de buitenmuren aangebrachte Bijbelteksten, en bijbehorende symbolische sculpturen.

Voormalige Gereformeerde Stadsparkkerk uit 1958. Naam ontleend aan de ligging nabij het Stadspark.

Buiten gebruik als Gereformeerde kerk in 2000, daarna in gebruik door de Vrije Baptistengemeente Groningen. In 2012 is deze Baptistengemeente verhuisd naar de Stadskerk aan de Friesestraatweg. Er waren toen al plannen om de kerk te verbouwen tot huisvesting voor theologiestudenten. Dit is inmiddels gebeurd.

In ± 2015 is de kerkzaal verbouwd tot ± 15 kleine appartementen. Daarbij is de oorspronkelijke ruimtewerking van de kerkzaal verloren gegaan. Ook het orgel is (of was al eerder) uit het gebouw verwijderd. Het architectonisch belangrijke exterieur is ongewijzigd gebleven, tot en met handhaving van de kerkklok.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad 28-02-2013.

Stadsparkkerk Groningen wordt huisvesting voor theologiestudenten

Het vastgoedbedrijf WKL Vastgoed BV in Beetsterzwaag heeft de Stadsparkkerk aan de Paterswoldseweg in Groningen en de bijbehorende Neboflat gekocht van de christelijk woningstichting Patrimonium. In de kerk wordt woongelegenheid voor theologiestudenten gebouwd. De kerk is eind jaren vijftig van de vorige eeuw gebouwd voor de Gereformeerde Kerken in Nederland, nu deel van de Protestantse Kerk in Nederland. In 2000 werd de kerk afgestoten. De Vrije Baptistengemeente Groningen kocht het gebouw en maakte er tot maart vorig jaar gebruik van. Toen verhuisde die gemeente naar een gebouw in het noorden van Groningen. Sindsdien wordt de kerk niet meer gebruikt. In de kerk komen veertien wooneenheden voor predikanten in opleiding, zegt Dolf Stelpstra van DTZ Zadelhoff, die de verkoop begeleidde. „Dat past wel bij het karakter van het gebouw.” De kamers voor de theologiestudenten worden tegen de wanden van de kerk gebouwd. De buitenkant, waarop nog „Wij prediken Christus” te lezen is, blijft onaangetast omdat het een gemeentelijk monument betreft. Van de oorspronkelijke kerkzaal blijft na de verbouwing ruimte over voor het houden van bijeenkomsten zoals voor een wijkvereniging.

De Neboflat telt momenteel zestig appartementen, die verhuurd worden voor bejaarden. De flat is verbonden met het kerkgebouw. Het complex is ontworpen door architect Egbert Reitsma. Omdat ouderen steeds meer thuis moeten wonen door kabinetsbezuinigingen, is besloten om een andere woonfunctie aan de flat te geven. De nieuwe eigenaar mikt volgens Stelpstra op „eindejaar studenten, expats of mensen die net zijn begonnen met werken. Een publiek tussen 23 en 35 jaar.”

Afbeeldingen

  • Op zoek naar meer afbeeldingen.