Handelingen

Grubbenvorst, Schoolstraat 10 - Kapel Ursulinenklooster De Bisweide

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Limburg
Gemeente: Horst aan de Maas
Plaats: Grubbenvorst
Adres: Schoolstraat 10
Postcode:
Sonneveld-index: 12818
Jaar ingebruikname:
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: kapel zorgcentrum
Monument status: na te gaanGeschiedenis

Neogotische kloosterkapel met dakruiter.

Kapel 1890, Ursulinen van de Romeinse Unie. Buiten gebruik. In 2005 kapel zorgcentrum.

Gebouwomschrijving SKKN

Oorsprong der Ursulinen

Op 25 november 1535 stichtte de H. Angela de Merici (1474-1540) te Brescia de 'Compagnia di S. Orsola', een genootschap met de H. Ursula van Keulen als beschermster. De H. Angela werd geboren in 1474 in het Italiaanse Desenzano aan het Gardameer. Haar ouders stierven toen zij nog jong was en Angela trad toe tot de Derde Orde van Franciscus. Zij legde zich toe op het geven van christelijk onderwijs aan jonge meisjes. De Compagnie die zij uiteindelijk zelf stichtte bestond uit een groep vrouwen die thuis bleven wonen en van daaruit werkten, maar wel een religieuze leefregel onderhielden. Deze vereniging van een beschouwend en actief leven was nieuw in die tijd. Toen Angela in 1540 stierf, liet ze een eenvoudige regel na, die in 1544 door Paus Paulus III werd goedgekeurd. In aanvulling hierop schreef de H. Carolus Borromeus later een kloosterregel, die in 1582 pauselijk werd goedgekeurd. Vanuit de Compagnie van de H. Angela kwamen de orden en congregaties der Ursulinen voort. De Ursulinen richten zich voornamelijk op het geven van onderwijs en opvoeding aan jonge meisjes.

De Ursulinen te Grubbenvorst

Sinds 1690 hebben er zusters in Grubbenvorst gewoond. Ongehuwde vrouwen uit Melderslo, Horst en Grubbenvorst legden zich toe op een leven, gewijd aan God. In 1708 kocht de "Vergadering van de Geestelijke Dochters" , ook wel Maricollen genoemd, de boerderij "De Bisweide", die dateerde uit 1615. Zij namen de zorg op zich voor zwakzinnige vrouwen. Toen zij rond 1850 dreigden uit te sterven, zochten ze aansluiting bij een naburige congregatie. In 1859 kwamen drie Ursulinen uit Venray ter ondersteuning. Een jaar later sloten de achttien oorspronkelijke bewoonsters zich bij de Ursulinen aan.

Er werd een pensionaat/internaat gebouwd, dat in 1870 werd voltooid en de naam "La Providence" kreeg. In 1875 werd de eerste steen gelegd voor de kapel, die in 1879 kon worden ingezegend. Tot 1975 stond het leven in het teken van het onderwijs en de opvoeding van de jeugd.

In de loop van de twintigste eeuw groeide het kloostercomplex uit tot een carré, waarvan de voorzijde gevormd werd door de lange drielaagse hoofdvleugel in neoclassicistische stijl uit 1870, voorzien van een middenrisaliet met fronton. Haaks hierop aan de rechterzijde de neogotische kapel en aan de linkerzijde en achteraan latere vleugels. Ook rechtsachter tegen het carré werden in de loop van de twintigste eeuw nieuwe vleugels gebouwd. In deze hoek was ook een boerderij gesitueerd (zie de luchtfoto nr. 11780.0709). Achter het klooster ligt een grote tuin met berceaus en kerkhof.

In 1975 werd het internaat gesloten en verbouwd tot verzorgingshuis voor de oudere zusters. In 2000 besloten de zusters hun huis ook open te stellen voor de ouderenzorg voor de inwoners van Grubbenvorst en omstreken. Hiertoe werd in de periode 2003-2006 het gehele complex, behoudens hoofdvleugel en kapel, gesloopt, om plaats te maken voor nieuwe vleugels, ingericht volgens de moderne eisen voor verzorging en verpleging. In 2004 werd de kapel gerestaureerd en heringericht met behulp van glas-in-lood uit de voormalige Ursulinenkapel te Weert. Het kloosterverzorgingshuis is sinds 1 januari 2005 omgedoopt in zorgcentrum "La Providence".

Orgel

Het orgel is gebouwd door Georg Stahlhuth & Sohn in 1901.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur