Handelingen

Haarlem, Richard Holkade 9 - Zuid-Oosterkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Zuid-Oosterkerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Haarlem
Plaats: Haarlem
Adres: Richard Holkade 9
Postcode: 2033PZ
Inventarisatienummer: 05467 05500
Jaar ingebruikname: 1935
Architect: Boeyinga, B.T.
Huidige bestemming: kantoor
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Karakteristiek Gereformeerd kerkgebouw, ook qua ontwerp door B.T. Boeyinga. Buiten gebruik als Gereformeerde Kerk in 1975, toen men samenging met, en in, de Ned. Hervormde Oosterkerk aan de Zomerkade. Daarna in gebruik geweest als Immanuëlkerk van een Pinkstergemeente. Juni 2008 buiten gebruik. Het kerkgebouw was inmiddels nogal in verval geraakt.

Na eerdere sloopplannen leek deze (belangrijke) kerk, aldus berichten najaar 2008, toch te worden behouden en gerestaureerd, met mogelijke toekomstige bestemming cultureel / wijkcentrum.

Na het afbranden van de Koningkerk aan de Kloppersingel, in maart 2003, is dit het enige kerkgebouw in Haarlem van architect Boeyinga. Mede daarom eind 2008 aangewezen als Gemeentelijk monument. Het gebouw is aangekocht door Pré Wonen. Vlak achter (ten noorden van) de kerk een nieuw appartementencomplex. Oorspronkelijk zou dit complex groter worden, inclusief sloop van de kerk. In ± 2011-2012 zijn exterieur en fundering van dit voormalige kerkgebouw gerestaureerd. Vanaf mei 2012 heeft inbouw plaatsgevonden door een softwarebedrijf, dat hier kantoor houdt. Wegens het aanbrengen van een verdieping is de ruimtewerking van het interieur verloren gegaan. Desondanks in principe een goed voorbeeld van hergebruik.

Afbeeldingen