Handelingen

Haastrecht, Grote Haven 8 - Barnabas

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sint-Barnabas
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Krimpenerwaard
Plaats: Haastrecht
Adres: Grote Haven 8
Postcode: 2851BM
Inventarisatienummer: 02258
Jaar ingebruikname: 1854
Architect: Vogelpoel, W.J. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 19921


Geschiedenis

Neoclassicistische kerk met dakruiter. Verving schuurkerk 1682-1853.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Sint-Barnabas, 1852-1854 door W.J. van Vogelpoel. Neoclassicistische eenbeukige KERK met in de voorgevel aan de barok ontleende elementen: een door de kroonlijst stotende hogere middenpartij met pilasters en fronton. De zijstukken van de gevel hebben inzwenkende bekroningen. Van oorsprong eenklaviers orgel, in 1845 gemaakt door Stulting en Maarschalkerweerd. In 1880 gewijzigd en uitgebreid met een Positief door M. Maarschalkerweerd. Klokkenstoel met klok van Petit en Fritsen, ca. 1854, diam. 41,9 cm. Klein huisuurwerkje, is buiten gebruik gesteld.

opname 2009 foto. Jelle Visser. Dokkum.

In de media

Uit De Tijd, 9 September 1880.

Men schrijft ons uit Haastrecht, 6 Sept.: Heden was het een ware feestdag voor deze gemeente. Op dezen dag werd ons orgel, door de HH. Maarschalkerweerd & Zoon, Orgelmakers te Utrecht, op voortreffelijke wijze gerestaureerd, ingewijd. Des morgens ten 9 ure werd er een plechtige H. Mis opgedragen, waarna de gewijde feestredenaar eene treffende rede hield, terwijl er des namiddags ten 5 ure eene afzonderlijke orgelbespeling werd gegeven, waarop het volgende programma werd ter (sic) gehoore gebracht. 1. Laudate Dom. omnes gentes van Lemmens. 2. 0ffertoire sur Deux Noëls van Guilmant. 3. Sonate N°. 2 van Mendelssohn. 4. Allegretto in si mineur van Guilmant. 5. Toccata en Fuga in ré mineur van J.S. Bach. 6 Cantilène Pastorale van Guilmant. 7. 0 Sanctissima met variatiën van F. Lux. 8. Fantasie van Jos.A. Verheijen. Het zal wel voldoende zijn als organist voor deze bespeling den heer Jos.A. Verheijen, organist der Mozes- en Aäronskerk te Amsterdam te noemen, om te begrijpen dat bovenstaand keurig programma, op meesterlijke wijze werd uitgevoerd, waarbij de schoone geluiden en het uitstekende mechanisme voordeelig uitkwamen.

Van harte wenschen wij, dat dit schoone orgel, door het krachtig initiatief van onzen Wel-eerwaarde heer pastoor Putman tot stand gekomen, nog lang tot lof van God en tot opluistering van de viering der H. Geheimen moge klinken!

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur