Handelingen

Haastrecht, Kerkplein 9 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Haastrecht
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Krimpenerwaard
Plaats: Haastrecht
Adres: Kerkplein 9
Postcode: 2851CJ
Inventarisatienummer: 02254
Jaar ingebruikname: 1624
Architect:
Huidige bestemming: hervormde kerk
Monument status: Rijksmonument 19939

Geschiedenis

Belangrijk kerkgebouw met toren. Verving een ooit eerder hier aanwezig R.K. kerkgebouw, met (mogelijk) de naam Maria Lichtmis.

Zowel in 1896 als 1964 zwaar door brand getroffen, in beide gevallen hersteld.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde Kerk. Laatgotische in hout overwelfde KRUISKERK, waarvan alleen het korte schip, het dwarsschip en de toren over zijn. De zijbeuktraveeën hebben topgeveltjes. Torenromp XIII B in vroeggotische vormen, renaissance bovenbouw gerestaureerd na brandschade in 1896; toren opnieuw ca. 1960. Inwendig: twee koperen kronen (XVII). Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1847 door L. van Dam en Zonen gemaakt voor de Hervormde Kerk te Bovenkarspel. In 1968 overgeplaatst naar Haastrecht.

In de media

Uit: Nieuwsblad van het Noorden van woensdag 2 December 1896;

Zaterdagmiddag, 28 november 1896, omstreeks 1 uur hoorde men in de gemeente Haastrecht de mare 'de toren staat in brand' en al spoedig bleek dat èn de kerk èn de toren in lichte laaie vlam stonden. Wat daarvan de oorzaak kan geweest zijn, is onbekend. Toen de lantaarn van den toren naar beneden ging, was het een prachtig gezicht. Langzaam zakte hij omver en kwam terecht op het gebouw, daarnaast staande, dat daardoor gedeeltelijk verbrijzeld werd. Het gebouw is zoo goed als geheel vernield. De bijbels en de losse banken heeft men nog kunnen redden, docht het prachtige orgel, de preekstoel en de zeer antieke kronen zijn vernietigd geworden. De muren zijn gedeeltelijk blijven staan. De spuitgasten hebben zich den geheelen dag en nacht uitstekend gehouden. Het water bevroor spoedig, zoodat Zondagmorgen de straten rondom het gebouw ware ijsbanen waren. Het kerkgebouw was verzekerd bij de Algemene Brandwaarborgmaatschappij voor f. 25.000, het bovengedeelte van den toren met het inwendige voor f. 10.000 en de inventarisvan het kerkgebouw met het orgel bij dezelfde maatschappij voor f. 14.000. Een grote menigte vreemdelingen kwam Zondag de ruïne zien.

Orgels

Van Dam-orgel

Het hoofdorgel is in 1847 gebouwd door de firma L. van Dam & Zonen (Leeuwarden) voor de herv. kerk te Bovenkarspel. In 1876 leveren zij een nieuwe balg en wijzigen de dispositie. In 1968 plaatst de firma N.D. Slooff (Ouderkerk aan den IJssel) het in Haastrecht. De firma Slooff restaureert het instrument in 1986-87. De klaviatuur bevindt zich aan de achterzijde.

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 1): Bourdon 16' - Prestant 8' - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Fluit 4' - Quint 3' - Octaaf 2' - Cornet 4' 4-5 sterk discant - Trompet 8' (1901).
  • Bovenwerk (manuaal 2): Roerfluit 8' - Viola di Gamba 8' (C-H in Roerfluit) - Prestant 4' - Roerfluit 4' - Carillon 2' 2 sterk discant - Klarinet 8' (1876, doorslaand) - Tremulant.
  • Pedaal: aangehangen.
  • Manuaalkoppeling.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-h. Toonhoogte: a1 = 435 Hz. Winddruk: 68 mm. WK.

Koororgel

Het koororgel wordt in 1990 gebouwd door de firma N.D. Slooff (Ouderkerk aan den IJssel). De orgelkas is van oudere datum. In 2009 reinigt de firma Slooff Orgelbouw (Lekkerkerk) het.

Dispositie
  • Manuaal 1: Gedekt 8' - Prestant 4' - Doublet 2' - Mixtuur 2-3 sterk.
  • Manuaal 2: Holpijp 8' - Viola di Gamba 8' - Fluit 4'.
  • Pedaal: Subbas 16'.
  • Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaal 2 aan pedaal - manuaal 2 aan manuaal 1.

Elektrische tractuur. Manuaalomvang: C-g3; pedaalomvang: C-f1.

Externe links

Afbeeldingen

Foto's van na de brand in 1896

(Bron:RCE)

Exterieur

Interieur