Handelingen

Haastrecht, Liezeweg 25 - Hervormde Evangelisatie

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Evangelisatie
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Krimpenerwaard
Plaats: Haastrecht
Adres: Liezeweg 25
Postcode: 2851ED
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1960
Architect: Mulckhuyse, W.F.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Geen

Geschiedenis

Kleine kerk met torentje. Hervormd Evangelisatielokaal, Gereformeerde Bond signatuur.

Serie mooie kleurrijke glas-in-loodramen.

Geschiedenis vervolg

De Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht is ontstaan in juni 1933, toen de Vereniging van Hervormd Gereformeerde Godsdienstonderwijzers begon met het houden van preken in een herberg. Vanwege de ongeschiktheid van de locatie werd uitgezien naar een andere, en al spoedig werd in het gebouw Concordia op zondag tweemaal gepreekt door de leden van de Godsdienst Onderwijzers Vereniging. De opkomst groeide gestaag, en in december 1933 werd besloten om de heer G. de Pater, Godsdienst Onderwijzer te Gouderak, aan te stellen om huisbezoek te doen en catechisatie te houden. Tot ver na de oorlog heeft hij zijn krachten mogen wijden aan onze gemeente. Zo richtte hij bijvoorbeeld het blad 'Om Sions Wil' op om geld in te zamelen voor de Evangelisatie. Na de heer de Pater zijn de heer Stolk, ds. Verwelius, ds. Cuperus, de heer L.D. Burger, ds. G.H. van Kooten mentoren van onze gemeente geweest. Vanaf oktober 2000 tot mei 2014 was ds L.D. Burger opnieuw mentor van de gemeente. In mei 2014 is hij opgevolgd door ds. J. Blom uit Ridderkerk.

In 1959 werd de eerste steen van het kerkgebouw aan de Liezeweg gelegd door de eerwaarde heer De Pater en in 1960 werd de luidklok gegoten en in de toren gehangen. De buitenkant van de kerk is gerenoveerd in het begin van deze eeuw, en eind 2010 is de toren gerestaureerd. De gemeente telt nu zo’n 160 zielen en we mogen het werk van de HEERE ook in onze gemeente opmerken.

  • (bron: evangelisatiehaastrecht.nl)

Externe links

Afbeeldingen