Handelingen

Halfweg, Doctor Schaepmanstraat 9 - O.L. Vrouw Geboorte

Uit Reliwiki


1165 GP Halfweg

Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw Geboorte
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Haarlemmermeer
Plaats: Halfweg
Adres: Dr. Schaepmanstraat 9
Postcode: 1165GP
Inventarisatienummer: 05560
Jaar ingebruikname: 1929
Architect: Kuyt, J. Wzn.
Huidige bestemming: kerk; gedeeltelijk gesloopt
Monument status: na te gaan

Geschiedenis

Deze markante kerk kwam in 1928-1929 tot stand naar een ontwerp van architect J. Kuyt Wzn. uit Amsterdam. Zij verving een eerder gebouwd kerkje uit 1894, dat voor de toen groeiende parochie te klein was geworden.

Het is een grote driebeukige kerk met een terzijde staande toren, een breed middenschip en zeer smalle zijbeuken, ontworpen volgens de liturgische idealen van de katholieken van begin vorige eeuw: een volkskerk, waarin vanaf elke zitplaats een optimaal zicht op het altaar werd geboden. De bouwstijl is kenmerkend voor die periode, doch zeer zeldzaam in de rooms-katholieke kerkbouw: baksteenexpressionisme, waarvan de vormgeving in- en uitwendig wordt bepaald door paraboolbogen. Stilistisch gezien is de vormgeving ontleend aan de Amsterdamse School, wat gezien de opleiding en afkomst van de architect niet vreemd is. De typische Amsterdamse schoolelementen zijn onder andere te zien aan de asymmetrische vorm van de marmeren kolommen in de kerk, aan een dergelijke vormgeving van de toren, aan de positie van de wijzerplaten, en de paraboolvormige torenspits.

opname 16-08-2006 © Leon Bok
opname 16-08-2006 © Leon Bok

De aankleding van het interieur is sober en monumentaal: een marmeren hoofdaltaar en communiebank uit de bouwtijd, gebrandschilderde glas-in-loodramen, met figuratief, geometrisch patroon, eveneens uit de bouwtijd, ontworpen door Lambert Lourijsen. De ramen in de zijbeuken stellen de twaalf apostelen van Christus voor (zie onderstaande afbeeldingen). Het interieur van de kerk, inclusief de tegelvloer, is nog vrijwel gaaf.

Recente geschiedenis

Het voortbestaan van deze architectonisch belangrijke kerk is jarenlang onzeker geweest. Zondag 29 mei 2016 laatste viering in de kerk in haar huidige vorm. Hierna begin van de verkleining (~ halvering) van het huidige kerkgebouw.

Najaar 2016 is begonnen met sloopwerkzaamheden in de inmiddels ontruimde kerk: kerkbanken, orgel, altaren verwijderd. Van half december tot vlak voor kerstmis 2016 is in ± anderhalve week de voorste helft van de kerk (het koorgedeelte) gesloopt. Het ronde glas-in-loodraam in het koor is daarbij verloren gegaan. De zes apostelramen in het gesloopte deel zijn bewaard gebleven en opgeslagen.

Zaterdag 24 juni 2017 Open Huis; zondag 25 juni eerste eucharistieviering in de vernieuwde, gehalveerde kerk.

Document

Bij de gedeeltelijke sloop van het kerkgebouw uit 1928 heeft de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Halfweg een aantal geheimen prijs gegeven. In de oostelijke muur zat o.a. een perkamenten document verstopt met de tekst: ‘’In het jaar 1928, het 7e jaar van het pontificaat van paus Pius XI, hrt 30e regeringshaar van de zeer vredelievende koningin Wilhelmina’’. (In het Latijn).

In de media

Uit Het Vaderland, 20 Februari 1929.

De consecratie van de nieuwe R.K. kerk te Halfweg.

Te Halfweg is de nieuwe groote kerk van O.L. Vrouwe Geboorte door Haarlemsch Bisschop plechtig ingewijd. De kerk, die 900 zitplaatsen bevat, was tot de uiterste hoeken gevuld met geloovigen. De consecratie geschiedde door Mgr. J.D.J. Aengenent, geassisteerd door pastoor Boogmans, pastoor Aanstoots, rector Kok, kapelaan Sneiders, kap. Hoogervorst, kap. Bottelier, pater Adrianus O.C. en de parochiegeestelijken. Halftien begon de plechtige processie met de reliquieën, die in de „mensa" van het hoogaltaar zullen ingemetseld worden. Hierna volgden de indrukwekkende plechtigheden van de wijding van dit altaar en de twaalf kruisen die aan de wanden der kerk zijn aangebracht, door zalving met de H. Olie.

Omstreeks halfelf begon de pontificale Hoogmis, opgedragen door Mgr. Aengenent. Na afloop van de Mis hield Mgr. Aengenent een korte toespraak tot de geloovigen. Door de abnormale vorst der laatste dagen is de afwerking van den bouw en de omgeving zeer belemmerd, en zal het nog eenigen tijd duren alvorens de kerk in gebruik zal worden genomen.

Uit Hoofddorpse Courant 4 december 2013

Burgemeester Heiliegers tekent namens de gemeente op 6 december een intentieovereenkomst met het bestuur van Onze Lieve Vrouw Geboorte-parochie in Halfweg. De overeenkomst vormt de basis voor overleg tussen de gemeente en het parochiebestuur over opwaardering en gedeeltelijke herontwikkeling van het terrein en de gebouwen van de parochie aan de Dr. Schaepmanstraat. Vóór de zomervakantie van 2014 willen de gemeente en het parochiebestuur vaststellen of (her)ontwikkeling haalbaar is. De uitkomst wordt vertaald in de op te stellen gebiedsvisie dorpskern Halfweg.

  • Uit Dichtbij.nl. 6 oktober 2015

De plannen rond de verbouwing van de RK kerk en het terrein rondom de kerk lijken definitieve vormen te gaan krijgen. De kerk wordt aanzienlijk kleiner en er komt plaats voor nieuwbouw van 21 woningen/appartementen. Op woensdag 30 september was er een informatiebijeenkomst over dit onderwerp.

  • Uit Haarlems Dagblad, d.d. 29 oktober 2015

'Kogel door Onze Lieve Vrouwekerk in Halfweg'. De kogel is door de O.L.V. Geboortekerk in Halfweg. De kerk kan worden verkleind en de vrijgekomen ruimte worden ingezet voor woningbouw. De gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnewoude gaf dinsdag unaniem groen licht voor het ambintieuze plan. Om een en ander te realiseren zullen kerk en gemeente grond uitruilen. Uiteindelijk ontstaat er ruimte voor ruim twintig nieuwe woningen.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Glas-in-loodramen

In het interieur bevinden zich vele interessante glas-in-loodramen: ronde roosvensters boven de ingang en in het koor; een serie van 12 Apostelramen in rechter- en linker zijbeuk; diverse kleine ramen met symbolen in de voorgevel; een vijftal ramen met teksten in de sacristie, rechts naast het koor.

Hieronder 12 foto's van de Apostelramen, opnamen JvN 13-09-2009