Handelingen

Heel, Monseigneur Savelbergweg 104 - Sint Anna

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kapel Sint Annagesticht
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Maasgouw
Plaats: Heel
Adres: Monseigneur Savelbergweg 104
Postcode: 6097AE
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1930
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 21077 (kasteel); Gemeentelijk monument (kapel)

Geschiedenis

Kasteel Heel vormt de kern van een voormalig klooster met verpleegtehuis voor geestelijk gehandicapten. In de huidige vorm is het een wit gepleisterd 17e-eeuws gebouw met een forse toren bekroond door een klokvormige spits. Tegen de noordzijde zijn rond 1750 twee lagere haakse vleugels aangebouwd. In 1880 werd het kasteel aangekocht door de concregatie van de 'Kleine Broeders en Zusters van de H. Jozeph', de stichting van Mgr. Savelberg uit Heerlen. Het kasteel werd omgebouwd tot 'St.-Jozephgesticht' en rond 1900 uitgebreid. Vanf 1910 werden hier uitsluitend vrouwen verpleegd en kreeg het de naam 'Huize St-Anna'. (Opmerking van Dirk Poelman hierbij van 18 augustus 2011: Dit klopt niet. Ik ben daar gekomen als jongetje van 9 jaar in begin 1950 tot midden 1953 en heb daar tot en met derde klas lagere school gehad. Er waren toen twee groepen bewoners. Jongens van 6 tot 16 en verstandelijk gehandicapte meisjes en vrouwen.) Rond 1930 werd een neoromaanse kerk toegevoegd.

  • (Bron: Monumenten in Nederland: Limburg, Waanders Uitgevers, Zwolle en Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist)
* door brand verwoest 27-28 december 2023.

Voormalig kasteel Heel, kapel psychiatrisch ziekenhuis St Anna.

Heel, Monseigneur Savelbergweg 104 - Sint Anna -2014-Sander van Daal.jpg

Foto:Sander van Daal

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kasteel van Heel, thans St. Annagesticht. Hoofdvleugel, XVII B met opzij een vierkante toren onder een gefatsoeneerde spits; verder twee lagere zijvleugels met mansardedak, midden XVIII, aan weerskanten van het voorplein. Van de oude voorburcht bestaan nog een hoekpaviljoen met achtzijdige spits, XVII, en een poort met hardstenen omlijsting onder een fronton, waarin het alliantiewapen Horion X de Raville, 1686.

In de media

  • Uit Dichtbij.nl 10 september 2013

De gemeente Maasgouw heeft de kapel op het terrein van de voormalige kloostergebouwen van St. Anna in Heel aangewezen als gemeentelijk monument. Op die manier wordt sloop van de kapel voorkomen, maakte de gemeente vandaag bekend.

  • Uit Dichtbij.nl8 december 2015

Het kasteel en de kapel op het voormalige Sint Annaterrein moeten een nieuwe bestemming krijgen. Hiermee moeten de monumentale gebouwen behouden blijven voor de toekomst en de locatie worden omgevormd tot parel van Heel. De zoektocht naar deze nieuwe bestemming is gestart met het uitvoeren van een herbestemmingsonderzoek. Gemeente Maasgouw, KoraalGroep (de overkoepelende instantie waartoe ook Sint Anna behoort), Klooster BV (de eigenaar van het kasteel en de grond er om heen) en Rabobank Peel, Maas en Leudal delen samen de kosten.

Afbeeldingen