Handelingen

Heerenveen, Achter de Kerk - Schoterlandse Kerk (1637 - 1969)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Schoterlandse Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Heerenveen
Plaats: Heerenveen
Adres: Achter de Kerk
Postcode:
Inventarisatienummer: 09053
Jaar ingebruikname: 1637
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt 1969
Monument status: geen

Geschiedenis

De kerk werd in 1637 gebouwd in opdracht van Amelius van Oenema, grietman van Schoterland. Aanleiding tot de bouw van de kerk was een ruzie met Johannes Crack, grietman van Aengwirden. Het kerkgebouw was een kruiskerk en werd daarom ook wel aangeduid als Schoterlandse Kruiskerk. Het werd gebouwd op een stuk grond van de Commanderije (klooster van de Duitse Orde te Oudeschoot). De kerk stond in het centrum van Heerenveen aan de oostzijde van de Heeresloot . In 1859 werd de dakruiter op de kruising verwijderd en vervangen door een toren met spits aan de westzijde van de kerk. In 1964 werd de toren wegens bouwvalligheid gesloopt. In 1969 onderging de rest van de kerk hetzelfde lot. De opvolger werd de Europalaankerk.

In 1760 is de pastorie aan het Breedpad 27 in Heerenveen gebouwd voor de pastoor van de Nederlands Hervormde Kerk. Hij wilde graag de kerk kunnen zien vanuit zijn huis. Die stond toen in het park aan de overkant, voor het huidige Posthuis theater. De pastorie heeft nu een woonbestemming.

Deze kerk was één van de vier Friese genomineerde kerken voor de verkiezing in 2013 van de mooiste gesloopte kerk in Nederland.

Externe links

Afbeeldingen