Handelingen

Heerhugowaard, Middenweg 168 - Ontmoetingskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ontmoetingskerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Heerhugowaard
Plaats: Heerhugowaard
Adres: Middenweg 168
Postcode: 1701GG
ID nummer:
Jaar ingebruikname: 1870
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Neokerk met toren.

Protestantse Gemeente Heerhugowaard-Veenhuizen. Ook in gebruik voor (niet wekelijkse) diensten van de Evangelische Broedergemeente.

Gebouwd als Ned. Herv. Kerk. Driebeukige pseudobasiliek met toren uit 1870. Het uitwendige vertoont een zeer eclectische rondboogstijl met opmerkelijk gevormde steunberen. Het interieur is echter nog vrij uitgesproken neoclassicistisch van karakter met zijn zware zuilen en gestuct tongewelf. In de zijbeuken zijn galerijen aangebracht. Van de oorspronkelijke inrichting is nog maar weinig overgebleven. Orgel uit 1873 van P. Flaes, in 1986 door Scheuerman & Zoon (Rotterdam) uitgebreid met een vrij pedaal.

Begin 2010 zijn de locale Ned. Herv. en Geref. kerkgemeenten gefuseerd tot PKN Heerhugowaard.

De Ontmoetingskerk is nu de centrale kerk voor de zondagse erediensten van de Protestantse Gemeente Heerhugowaard.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur