Handelingen

Heesch, 't Dorp ong. - Kerkhof

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Baarhuisje
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Bernheze
Plaats: Heesch
Adres: 't Dorp ong.
Postcode:
Jaar ingebruikname: 1850-1900
Architect: C. Weber
Huidige bestemming: Baarhuisje op Kerkhof
Monument status: Rijksmonument 520582

Monumentomschrijving Rijksdienst

Inleiding.

Op de aan de zuidzijde van 't Dorp gelegen begraafplaats van de Sint-Petrusparochie te Heesch bevindt zich een BAARHUISJE dat in 1865 in Neo-Gotische vormen is opgetrokken naar ontwerp van de architect C. Weber. In de nis aan de noordzijde bevindt zich een bij het gebouwtje horend, bijna levensgroot, crucifix. Bij processies en dergelijke diende het ook als kapel waarbij aan de voorzijde missen konden worden opgedragen. Het baarhuisje maakte deel uit van een omvangrijk, door Weber ontworpen, kerkelijk nieuwbouwproject. De naast de begraafplaats gelegen kerk werd echter bij een brand in 1961 beschadigd en vervolgens door nieuwbouw vervangen.

Omschrijving.

Het geheel vrijstaande baarhuisje is gelegen aan de achterzijde van de centrale as van de begraafplaats. Het op een rechthoekige grondslag gebouwde huisje heeft één bouwlaag en gevels opgetrokken van een in kruisverband gemetselde baksteen. In deze baksteen zijn steeds kruisvormig blokjes van twee koppen met in het midden een strek van een lichtgele baksteen aangebracht. Deze bakstenen kruisen, symmetrisch aangebracht over alle gevels, vormen zo een merkwaardige en zeldzame ornamentiek. Op alle hoeken bevinden zich overhoekse gemetselde steunberen met een gecementeerde afdekplaat. Iets uitspringende sokkelzone met zandstenen waterlijst. Het baarhuisje heeft een zadeldak met Maasgedekte leien. Tegen de dakrand is een houten windveer met een kartelrand van neogotische stijlmotieven aangebracht. Topgevels met gemetselde ezelsrug en een stenen kruisbloem als bekroning. Aan de voorzijde heeft het huisje een grote maar vrij ondiepe spitsboognis waarin tegen de achterwand op een bakstenen sokkel een half vrijstaande crucifix is aangebracht. Hierboven bevindt zich het opschrift: MISSIE 1875. Het crucifix wordt geflankeerd door recentere beelden van de apostelen Petrus en Paulus. De zijgevels van het baarhuisje zijn blind uitgevoerd. Aan de achterzijde bevindt zich een kleine opslagruimte met een segmentboogpoort met houten klampdeur en geflankeerd door twee kleine segmentboogvenstertjes met vierruits ijzeren ramen.

Waardering.

Het baarhuisje is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarden die het heeft als bijzondere uitdrukking van de geestelijke en typologische ontwikkeling van het gebruik van een baarhuisje. Het heeft architectuurhistorische waarden vanwege de unieke plaats die het vanwege de ongebruikelijke ornamentiek in het oeuvre van de architect C. Weber inneemt. Het baarhuisje is gaaf bewaard gebleven.

CultuurHistorische Waardekaart

  • Bouwperiode: 1850-1900
  • 'Gevels en Materialen: Bakstenen spitsbogige ingangspoort, ca. 1950. Baarhuisje: muurwerk met kruisen in lichte baksteen. Kruisbeeld.
  • Neogotisch baarhuisje uit 1865-68 door C. Weber. Boomstamkruis uit 1928, neogotische zerken uit 1897, 1917 en 1938.