Handelingen

Heiloo, Holleweg 111 - Ter Coulsterkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Heiloo
Plaats: Heiloo
Adres: Holleweg 111
Postcode:
Sonneveld-index: 16016
Jaar ingebruikname: 1966
Architect: Koldewey, H.M.
Huidige bestemming: Protestantse kerk (Ter Coulster) (2001)
Monument status: geenGeschiedenis

Gebouwd als R.K. Kerk H. Moeder Gods, als tweede parochie(kerk) in het noordoosten van Heiloo.

In 1961 is een noodkerk gebouwd.

Op 8 december 1967 is de Moeder Godskerk aan de Holleweg door bisschop Zwartkruis ingezegend.

Belangrijke moderne kerk met toren.

Buiten gebruik als R.K. kerk in december 2000.

Overgenomen door de Protestantse Gemeente Heiloo, die dit gebouw de naam Ter Coulsterkerk heeft gegeven.

In de Protestantse Ter Coulsterkerk vinden op zondagmiddag Anglicaanse vieringen plaats.

Geschiedenis vervolg

In 1970 worden de beide kerkbesturen samengevoegd tot één kerkbestuur, terwijl er in 1978 één parochievergadering gekozen wordt voor de beide parochies. Steeds meer vormt Heiloo zich tot één parochiegemeenschap met twee kerkgebouwen. Door de parochievergadering wordt in mei 1994 een beleidsplan goedgekeurd. Al jarenlang leeft in de parochie de vraag: hoelang zullen wij nog twee kerkgebouwen hebben? In mei 1997 brengt de door het parochiebestuur ingestelde commissie “Kerk en Toekomst” een advies uit over de gebouwen die wij als gemeenschap nodig hebben. Op basis van dit rapport adviseert de commissie om één centrale locatie te realiseren, waar alle activiteiten zouden kunnen plaatsvinden. Dat betekent één kerkgebouw, en daarnaast een “huis van de parochie”, een pastoraal centrum met voldoende ruimte voor alle bijeenkomsten en activiteiten. Feitelijk stelt de commissie voor om dit plan te realiseren in en bij de bestaande Willibrorduskerk en -pastorie en de Moeder Godskerk te verkopen. Nadat de parochianen waren geraadpleegd, geeft de bisschop van Haarlem in oktober 1997 toestemming om de Moeder Godskerk te onttrekken aan de eredienst en plannen te maken voor de (ver-) nieuwbouw van de Willibrorduskerk en -pastorie. Op 13 oktober 1999 wordt het contract getekend voor de verkoop van de Moeder Godskerk aan de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Heiloo, die in een proces van “Samen-op-Weg” zijn. Ondertussen is er door een commissie van parochianen een programma van eisen samengesteld, op basis waarvan architect Sander Douma uit Stompetoren een ontwerp maakt voor de verbouw van de kerk en de oude pastorie en de nieuwbouw van een ontmoetingsruimte. Op 22 augustus 2000, precies 133 jaar na de 1e steenlegging van de vorige kerk en de huidige pastorie, wordt door pastor H.G.I. Helsloot de eerste steen van deze vorige kerk herplaatst (Reposuit = hij heeft herplaatst). De oude en de nieuwe steen zijn te vinden in de Kerkstraat, bij binnenkomst links.

In het weekend van 9 en 10 december 2000 wordt tijdens twee eucharistievieringen op plechtige wijze afscheid genomen van de Moeder Godskerk en wordt de kerk overgedragen aan de Samen-op-Weg kerk. In de weken daarop volgt de verhuizing. En op Kerstmis zijn de eerste vieringen in de Willibrorduskerk.

Op 25 februari 2001 (op 14 dagen na precies 74 jaar ná de 1e steenlegging van de huidige kerk) worden de vernieuwde Willibrorduskerk en het Willibrordushuis officieel geopend. Dankzij de inzet van de architect, de bouwers en vooral ook van talloze vrijwilligers, is de klus geklaard. In de Willibrorduskerk en in het Willibrordushuis hebben allerlei zaken uit de Moeder Godskerk een plaats gekregen zoals de doopvont, het Mariabeeld, het kruisbeeld en de glas-in-loodramen. U zult ze tijdens de rondleiding allemaal tegenkomen. Op 9 en 10 november 2002 vierde de parochie luisterrijk het 75-jarig bestaan van de kerk. Na vele jaren van steeds intensievere samenwerking hebben vijf parochies van de regio Heiloo-Egmond-Akersloot per 1 januari 2015 de stap gezet om te fuseren tot de Parochie Bron van Levend Water. Juist door deze bundeling van krachten willen we de plaatselijke geloofsgemeenschappen zo goed mogelijk ondersteunen.

  • (Bron: willibrorduskerk-heiloo.nl )

Orgel

Het orgel is in 2004 gebouwd door de firma Pels & Van Leeuwen (‘s-Hertogenbosch).

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 1): Bourdon 16' - Praestant 8' discant dubbel - Roerfluit 8' - Viola di Gamba 8' - Octaaf 4' - Openfluit 4' - Quint 2⅔' - Octaaf 2' - Mixtuur 2' 4-6 sterk - Cornet 4' 4 sterk discant - Fagot 16' - Trompet 8'.
  • Bovenwerk (manuaal 2): Holpijp 8' - Quintadena 8' - Praestant 4' - Gemshoorn 4' - Nasard 2⅔' - Woudfluit 2' - Sesquialter 1⅓' 2 sterk - Dulciaan 8' - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' - Praestant 8' - Octaaf 4' - Bazuin 16' - Trompet 8'.
  • Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Bovenwerk aan Pedaal - Bovenwerk aan Hoofdwerk.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1. Toonhoogte: a1 = 441 Hz. Twee spaanbalgen. Winddruk: 72 mm. WK.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen hieronder zijn van de protestantse Ter Coulsterkerk.