Handelingen

Hidaard, Buorren 1 - Thomaskerk

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Hidaard, Buorren 1 - Protestantse kerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Thomaskerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Wommels - Hidaard
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: Hidaard
Adres: Buorren 1
Postcode: 8737JH
Inventarisatienummer: 09091
Jaar ingebruikname: 1873
Architect: Tuinenga, J.A.
Huidige bestemming: hervormde kerk
Monument status: Geen


Geschiedenis

Neokerk met toren.

De eerste kerk dezes dorps zou, volgens het verhaal der kronijken, door eene adellijke Jonkvrouw uit het geslacht van Ubnia, die in een klooster ging, in het jaar 1303 gebouwd zijn, aan de noordzijde van het oude klooster, naast de stins van Broeder Dodo Tjebbinga, die aan deze nieuwe kerk een schoon kruisbeeld gaf; terwijl zij door zijne beide broeders, Gerlacus en Benedictus, met twee fraije schilderijen beschonken werd. Doch deze kerk naderhand door ouderdom vervallen zijnde, werd daarvoor, in het jaar 1508, eene geheel nieuwe gebouwd en met eenen nieuwen toren voorzien, wijl de oude reeds in het voorgaande jaar was ingestort." De kerk op de betrekkelijk hoge kerkhofterp is omgeven door een grindpad met dubbele haag met linden. De kerk is in 1873 naar ontwerp van J.A. Timmenga gebouwd ter vervanging van een ouder bedehuis. Het gebouw is opgetrokken van grauwbruine baksteen met gele dagkanten om de vensters met ijzeren traceringen. De toren is in de westgevel opgenomen en voorzien van een houten bovenbouw met een ingesnoerde, achtzijdige spits met leien. Het kerkdak heeft blauw geglazuurde gegolfde Friese pannen. Tijdens restauratie is de grafzerk gevonden van de laatste abt van Bloemkamp, de cisterciënzer abdij nabij Hartwerd. De zerk van Thomas van Groningen is in de kerk opgesteld.

Orgel

Het orgel is in 1935 gebouwd door de firma Bakker & Timmenga (Leeuwarden).

Dispositie

Manuaal: Bourdon 16' bas/discant - Prestant 8' - Holpijp 8' - Viola di Gamba 8' - Vox céleste 8', vanaf c - Octaaf 4' - Fluit 4' - Octaaf 2' - Cornet 2⅔' 3 sterk discant.

Pedaal: aangehangen.

Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1.


Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur