Handelingen

Hoofddorp, Marktplein 96 - Gereformeerde Kerk (1880 - 1929)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Haarlemmermeer
Plaats: Hoofddorp
Adres: Marktplein 96
Postcode: 2132CV
Inventarisatienummer: 05708
Jaar ingebruikname: 1880
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt 1975
Monument status: geen

Geschiedenis

Zaalkerk zonder toren.

In 1869 vond de landelijke vereniging plaats tussen de Christelijke Afgescheidene Kerk en de Gereformeerde Kerk onder het Kruis. Dat hield in dat ook de Kruisgemeente van Kruisdorp (sinds het jaar daarvoor Hoofddorp genoemd) in het vervolg een Christelijke Gereformeerde Gemeente was, die overigens nog steeds geen eigen predikant had. Veel gemeenteleden uit Hoofddorp, die sinds 1856 bij de Christelijke Afgescheidene Gemeente van Haarlemmermeer Oostzijde kerkten, sloten zich nu aan bij de Christelijke Gereformeerde Gemeente in hun ‘eigen’ Hoofddorp. Een en ander had tot gevolg dat het kerkje aan de Concourslaan al gauw te klein werd. Al in 1877 overwoog de kerkenraad daarom een nieuwe kerk te bouwen. Een inzamelingsactie onder de gemeenteleden en bij ‘enkele buitenstaanders’ werd gehouden, waardoor het gestelde doel kon worden gerealiseerd. Uiteindelijk kon de aan 225 personen ruimte biedende kerk op Tweede Kerstdag 1879 in gebruik genomen worden door ds. D.J. van Brummen (1825-1902) van Dordrecht. De kerk stond aan het Marktplein (iets ten noorden van de Concourslaan), op korte afstand van de kruising, waar de huidige kerk staat. Op 27 januari 1929 werd de laatste dienst in de oude kerk gehouden en drie dagen later werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. Het orgel kwam enkele weken later. In totaal hadden orgel en kerk ruim fl. 106.000 gekost.

Buiten gebruik in 1928, toen de nieuwe Gereformeerde Kerk aan het Marktplein in gebruik werd genomen. Het oude kerkje is gesloopt in 1975.

Externe links

Afbeeldingen