Handelingen

Hoofdpagina

Uit Reliwiki

Welkom bij Reliwiki

Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, is gemaakt en wordt steeds verder aangevuld en verbeterd door gebruikers zoals u. Ruim 2.050 gebruikers hebben zich al aangemeld en samen hebben ze meer dan 118.000 foto's geüpload! En toch zijn er nog gebouwen met weinig informatie. Voeg uw informatie en foto’s gemakkelijk toe en draag zo bij aan de kennis van en waardering voor religieuze gebouwen.

Steun Reliwiki! Voor de hosting en het onderhoud van deze site die gerund wordt door vrijwilligers is geld nodig. Ondersteun Reliwiki met uw bijdrage op NL86 TRIO 0198 3859 94 (Triodos Bank) ten name van Stichting Reliwiki. Uw schenking is fiscaal aftrekbaar. Doe het vandaag nog en houd Reliwiki en al haar data toegankelijk voor iedereen!

Nieuwsberichten

Honderdste verjaardag Steinmeyer-orgel Koepelkerk Bussum

Tot en met september wordt het honderdjarige bestaan van het Steinmeyer-orgel in de Koepel- of Mariakerk in Bussum gevierd. Het orgel is oorspronkelijk gebouwd voor de rooms-katholieke Clemenskerk in Hilversum en werd na verkoop van de Clemenskerk in 2012 overgeplaatst naar Bussum. Voor de overplaatsing werd het orgel gerestaureerd en werd er een Bazuin 16' toegevoegd, naar voorbeeld van het Steinmeyer-orgel (uit 1924) uit Terneuzen.

Op zondag 2 juli wordt om 16.00 uur een speciaal jubileumconcert door Leo van Doeselaar gegeven. Bijwonen van het concert is gratis.

De appel van het Nemiusklooster

Dat heilige moeder Maria een belangrijke beschermvrouwe van de stad Den Bosch is, is bij velen bekend: ieder jaar vindt vanuit de Sint-Janskathedraal de processie van de Zoete Moeder plaats, waarbij het wonderbeeldje van Maria door de stad wordt gedragen. Aan de voorgevel van het Nemiusklooster is ook een Mariabeeld te zien, want zij is ook de beschermvrouwe van het klooster. In haar linkerhand houdt zij het kindeke Jezus, in de rechterhand een appel.

Wat doet die appel daar op dat beeld? De appel kan verschillende betekenissen hebben in Christelijke symboliek, maar volgens Dieuwertje van Schadewijk, die voor het leerwerkhotel De Soete Moeder cultuurhistorisch onderzoek heeft gedaan, is het hier het symbool van de wijsheid. Als symbool van wijsheid zou dat mooi passen bij de onderwijstaken die de nonnen later in de wijk zouden gaan vervullen. Naast het Mariabeeld op de gevel is er in het klooster ook nog een beeltenis van Maria in een van de glas-in-loodramen. Als u dit goed wilt zien kun u het beste een keer een bezoek brengen aan het kloosterhotel.

Bovenkerk Kampen bedreigd door scheurvorming

De Bovenkerk in Kampen is een indrukwekkende kerk met een rijke geschiedenis. Helaas is er recentelijk ontdekt dat de kerk in gevaar is vanwege ernstige scheurvorming in de gewelven. Bezoekers hebben het al regelmatig kunnen zien: de zijbeuken van de kerk zijn voorzien van indrukwekkende steigers, geplaatst om de veiligheid van bezoekers te garanderen. De oorzaak van de schade ligt in de ondergrond waarop de kerk is gebouwd. Deze bestaat uit een laag van ongeveer 8 meter veen en klei. De fundering van de kerk reikt echter niet dieper dan ongeveer 3 meter. Door het enorme gewicht van de kerk klinkt het veen en de slappe kleilagen in, waardoor het gebouw verzakt. Dit proces is al gaande zolang de Bovenkerk bestaat. De ribben (kruisribben) laten los van de overige gewelfdelen en dreigen naar beneden te vallen.

Niet alleen in de zijbeuken, maar ook in het transept en de kooromgang is dezelfde schade aanwezig. Om ook deze delen van de kerk veilig toegankelijk te houden is hier gekozen voor een andere noodvoorziening. Onder de ribben zijn houten balken geplaatst als ondersteuning. Hoewel de situatie ernstig is, worden er nu maatregelen genomen om de kerk veilig te houden voor bezoekers. Ondertussen zijn er ook plannen in ontwikkeling om de fundering van de kerk te versterken en zo de verzakking tegen te gaan. De Bovenkerk blijft een belangrijk monument en er zal alles aan gedaan worden om te zorgen dat het voor toekomstige generaties behouden blijft.

Scheef hangend orgel kerk Zeerijp uit voorzorg gestut

Het orgel van de middeleeuwse Jacobuskerk in Zeerijp staat sinds april 2023 in de stutten. Deze voorzorgsmaatregel is genomen omdat het orgel niet meer recht aan de muur blijkt te hangen. Bovendien zit er een scheur in een van de balken van de orgelkast.

Behoud cultureel erfgoed: twaalf Groninger kerken versterkt

In 2022 zijn bij twaalf Groninger kerken versterkingsmaatregelen uitgevoerd. Het vervangen en bijplaatsen van muurankers, vastzetten van orgels, verankeren van dakruiters en het verwijderen van schoorstenen zijn enkele voorbeelden van de uitgevoerde maatregelen. In een aantal gevallen kozen de eigenaren ervoor om eigen plannen mee te nemen in de versterking, de zogenoemde koppelkansen. Zo werd bij de Walfriduskerk in Hellum vanwege de veiligheid een schoorsteen verwijderd en besloot het kerkbestuur om zelf de isolatie van de zoldervloer te financieren. Bij de versterking van de kerken zocht NCG waar mogelijk de samenwerking met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) om schadeherstel en versterking zoveel mogelijk samen op te pakken.

In 2017 heeft NCG met een destijds alternatieve beoordelingsmethode, de Calvi-methode, 52 kerken in de kern van het aardbevingsgebied onderzocht. Van die kerken moesten er 35 versterkt worden. Het afgelopen jaar zijn twaalf daarvan nu versterkt. In de eerste helft van 2023 volgen nog zeven kerken. Daarna volgt nog de versterking van zestien kerken met gewelven.

Nieuw op Reliwiki? Aan de slag

Start uw avontuur met Reliwiki - het is makkelijk en leuk:

Sponsoren

Reliwiki ontvangt een financiële bijdrage voor het instandhouden van de website van:

BOEilogonieuw.jpg Vrienden Van BOEi logo.jpg Vriendenloterij.jpg

Leegstandsmeldingen

Heeft u meldingen over leegstand en/of {aankomende) sluiting van religieuze gebouwen? Wij zien ze graag tegemoet via e-mail
Een overzicht van welke kerken (mogelijk) gaan sluiten of inmiddels gesloten zijn vindt u hier

ANBI-status

Reliwiki is een stichting met ANBI-status. Onze gegevens vindt u hier.

Met dank aan

BOEi Stichting BHRE
Rijksoverheid Restauratiefonds
Donatus Verzekeringen Prins Bernhard Cultuurfonds
Provincie Gelderland Provincie Noord-Brabant

Interessante links

Naast Reliwiki zijn er veel andere sites over religieuze objecten. Zie bijv. deze lijst

Overzichten

Contact

Contact maken met Reliwiki? Stuur eene-mail. We reageren zo spoedig mogelijk. Meer weten over het ontstaan en het doel van Reliwiki en over het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed? Klik hier.

Facebook logo.png

Reliwiki op Facebook

Facebook logo.png

De groep Nederlands religieus erfgoed op facebook