Handelingen

Hoofdplaat, Kersenlaan 8 - Eligius (1862 - 2012)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Eligius
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zeeland
Gemeente: Sluis
Plaats: Hoofdplaat
Adres: Kersenlaan 8
Postcode: 4513AK
Inventarisatienummer: 06531
Jaar ingebruikname: 1862
Architect: Soffers, P.
Huidige bestemming: buiten gebruik 2012
Monument status: geen

Geschiedenis

Plattegrond. Bron: Kerken in het Bisdom Breda, Auteur: Ton van Nijnatten. Uitgeverij: Buijten en Schipperheijn B.V. juni 2004.

Vroege neogotische kerk met toren.

H. Eligius

 • 1779 - Ontstaan van het dorp op een kruising van wegen in de nieuw ingedijkte polder
 • 1785 - N.H.-kerk in gebruik genomen als eerste kerkgebouw in het nieuwe dorp
 • 1795 - (19 aug.) parochie opgericht (onder bisdom Brugge) en met Kerstmis wordt het eerste R.K.-kerkje in gebruik genomen
 • 1801 - T.g.v. het concordaat tussen Napoleon en de paus komt bisdom Brugge te vervallen en komt Hoofdplaat onder bisdom Gent
 • 1841 - Onder bisdom Breda
 • 1861 - (3 jan.) nieuwe kerk ingewijd door deken B. Raessen; architect P. Soffers; bouwpastoor Petrus C. Tielens; vanwege de strenge winter kan de bisschop niet komen
 • 1862 - (25 sept.) kerk geconsacreerd door Mgr. J. v.Genk
 • 1940 - Kerk zwaar beschadigd door Duitse beschietingen vanuit Vlissingen
 • 1943 - Klok uit de toren gehaald om naar Duitsland getransporteerd te worden
 • 1944 - Toren zwaar beschadigd door oorlogshandelingen
 • 1989 - Kerk grondig gerestaureerd

Uit: Parochie Hoofdplaat 1795-1995; Een terugblik. door : Johan Verstraeten en Georges van Vooren

Bron: Bron: Kerken in het Bisdom Breda, Auteur: Ton van Nijnatten. Uitgeverij: Buijten en Schipperheijn B.V. juni 2004

In de media

Uit de Provinciaal Zeeuwse Courant d.d. donderdag 28 juni 2012

Laatste eredienst in katholieke kerk Hoofdplaat

HOOFDPLAAT - In de rooms-katholieke kerk van Hoofdplaat wordt zaterdag 30 juni 2012 voor de allerlaatste keer een eredienst gehouden. Na verhuizing van een aantal benodigdheden voor de kerkdiensten wordt het godshuis aan de eredienst onttrokken.Pastor Frans van Geyt leidt de kerkgangers na afloop van de viering naar het dorpshuis. De gelovigen kunnen daar kennismaken met de ruimte in het Turpsuus waar vanaf juli twee keer per maand een dienst wordt gehouden.


Afbeeldingen