Handelingen

Horst, St. Lambertusplein 16 - Sint Lambertuskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: St. Lambertuskerk
Genootschap: Rooms Katholieke kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Horst aan de Maas
Plaats: Horst
Adres: Sint Lambertusplein 16
Postcode: 5961EW
Sonneveld-index: 12969
Jaar ingebruikname: 1954
Architect: Alphons Boosten
Huidige bestemming: kerk
Monument status: 532048 (kerk met historische inventaris)Geschiedenis

Grote en architectonisch uiterst belangrijke wederopbouwkerk met torens.

Verving de in de Tweede Wereldoorlog verwoeste, middeleeuwse voorganger. Grote driebeukige hallenkerk met atrium (voorhof), uitspringend dwarsschip en forse, terzijde staande toren bij het koor, voorzien van een slanke opengewerkte, achthoekige bovenbouw. Het koor wordt uitwendig bekroond door een lagere ronde toren met spits. Inwendig voorzien van een betonskelet (pijlers, gewelven), daarmee vernieuwend in r.-k. kerkbouw jaren 1950. Hoogtepunt in het late oeuvre van A.J.N. Boosten, voltooid kort na zijn dood (1951), in vrij opgevatte traditionalistische vormen, beïnvloed door de romaanse en vroegchristelijke bouwkunst. Belangrijke moderne beglazing uit de bouwtijd van G. Franssen en J. ten Horn. Tevens belangrijke middeleeuwse INVENTARIS o.a.: laatgotisch wijwatervat van hardsteen; de luiken van een zuidnederlandse triptiek, XVIa, een reeks laatgotische houten beelden, waarvan het meest opmerkelijke een H. Agnes en een H. Catharina; schilderijen, deels afkomstig uit en in oktober 1944 in veiligheid gebracht uit de later dat jaar verwoeste vorige kerk.

Monumentomschrijving Rijksdienst

KERK met KLOKKENTOREN, ATRIUM en BINNENPLAATS gebouwd in 1951-52 naar ontwerp van Alfons Boosten met OUDE INVENTARIS uit de voorgaande kerk.

Orgel

Orgel met drie manualen en vrij pedaal, in 1952 gebouwd door de Gebr. Vermeulen (Weert).

In de media

  • Uit Hallohorstaandemaas, 24 februari 2016

De Lambertuskerk in Horst heeft de status van rijksmonument gekregen. Hiermee is het verzoek van Stichting Cuypersgenootschap uit 2011 door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed ingewilligd. De stichting zet zich in voor behoud van negentiende- en twintigste-eeuws cultuurgoed. Als rijksmonument is de kerk verzekerd van een sloopvrije toekomst, zegt Norman Vervat van het Cuypersgenootschap. “Maar het belangrijkste is dat de Lambertuskerk erkenning voor haar waarde krijgt. Ook komt het gebouw nu makkelijker in aanmerking voor subsidies”, aldus Vervat, die toevoegt dat het niet om enorme bedragen gaat.

De Lambertuskerk is volgens de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een belangrijk voorbeeld van naoorlogse kerkbouw en heeft een grote architectuurhistorische waarde. Om in aanmerking te komen voor de status van rijksmonument moet in het geval van naoorlogse gebouwen sprake zijn van bijzondere architectuur, cultuurhistorische waarde en een zekere zeldzaamheid. “Bij toewijzing van de status bij de Lambertuskerk is gekeken of de kerk van hetzelfde niveau is als de andere 200 naoorlogse gebouwen met een monumentenstatus. Dat is zeker het geval”, vertelt Vervat. Hij noemt ook de aanwezige kunst als belangrijk gegeven om de kerk te zien als monument. Dat de toewijzing zo lang geduurd heeft, is volgens hem simpelweg te wijten aan traagheid bij de rijksoverheid. “Maar de kerk was sinds 2011 voorbeschermd. Dat houdt in dat een gebouw niet gesloopt kan worden tot er een besluit is genomen.” Op 12 oktober 1944 vloog de voorganger van de Lambertuskerk in brand. Veel kunstwerken werden gered en na de brand weer in de kerk geplaatst. Toen de Duitsers op 22 november de toren opbliezen, gingen er alsnog veel verloren. Architect Alfons Boosten kreeg in 1948 de opdracht om een nieuwe kerk te ontwerpen. De ingebruikname van de Lambertuskerk volgde in 1952.

  • In verband met de status Rijksmonument van niet alleen de inventaris, maar ook het kerkgebouw zelf, is het Rijksmonumentnummer in 2016 veranderd.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur