Handelingen

Houten, Lobbendijk 1 - Pleinkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Pleinkerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd / Hersteld Hervormde Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Houten
Plaats: Houten
Adres: Lobbendijk 1
Postcode: 3991DK
Inventarisatienummer: 19223
Jaar ingebruikname: 13e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 22662

Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren, aan het oude dorpsplein. Gepleisterde kerk, bestaande uit een schip, dat gedeeltelijk nog uit de 12de eeuw stamt en een 13de eeuws rechtgesloten koor. In 1869 werd de kerk verbouwd door S.A. van Lunteren. De toren dateert uit het begin van de 16de eeuw, en is verwant aan de torens van het Utrechtse Dommodel, zoals Loenen, Eemnes-Buiten en Amerongen. Anders dan deze torens is de toren in Houten voorzien van overhoekse steunberen. In de kerk een doopvont uit ca. 1300. Preekstoel uit de 17de eeuw.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde KERK, kloeke laatgotische toren, eenbeukig schip en een wat smaller rechtgesloten koor. Schip en koor wellicht XVIII. Toren van het Utrechtse type, 1895, onbevredigend hersteld. Marmeren grafmonument voor Diderick van Velthuysen, eigenaar van de buitenplaats Heemstede, door de beeldhouwer Jan Mast (1716) en een aantal herenbanken. (Toren eigendom van de gemeente Houten). Eenklaviers orgel, in 1878 gemaakt door Petrus van Oeckelen. Klokkenstoel met klok van G. Schimmel?, 1697, diam. 100,7 cm.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 2 januari 2007.

Met ingang van zondag zullen er weer kerkdiensten gehouden worden onder toezicht van de hervormde wijkgemeente Pleinkerk in Houten. Dat meldt de Protestantse Kerk in een persbericht. „Op 1 mei 2004 gingen alle kerkenraadsleden en kerkvoogden van de hervormde wijkgemeente Pleinkerk te Houten niet mee de Protestantse Kerk in. Hetzelfde gold voor de predikant, ds. R. P. van Rooijen”, aldus het persbericht. „Zij gingen verder als hersteld hervormde gemeente.” Op papier telt de hervormde wijkgemeente binnen de PKN zo’n duizend leden, meldt het persbericht. Onder die leden zijn echter „veel gemeenteleden die niet actief betrokken zijn.” Met ingang van zondag zullen de kerkdiensten van de hervormde wijkgemeente worden hervat. De diensten worden gehouden in het eigen kerkgebouw, de Pleinkerk, om 9.00 en 14.00 uur. Volgens het persbericht blijft de hersteld hervormde gemeente voor haar diensten ook gebruikmaken van de Pleinkerk. De hervormde wijkgemeente Pleinkerk vormt samen met de wijkgemeente van bijzondere aard Sion een centrale gemeente.

  • Persbericht PKN 26 juni 2009.

Voorziening Commissie voor Bijzondere Zorg.

In Houten zijn 231 leden van de hervormde wijkgemeente rond de Pleinkerk overgegaan naar de hersteld hervormde gemeente. Omdat er tot dusverre geen levensvatbare hervormde wijkgemeente tot stand kon worden gebracht, wordt de hervormde wijkgemeente samengevoegd met de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard "Sion" en dient Sion de pastorale zorg uit te oefenen over de leden van de hervormde Pleinkerkgemeente. De voorziening houdt verder in dat het kerkgebouw ‘Pleinkerk’ voor 50 jaar in erfpacht uitgegeven wordt aan de hersteld hervormde gemeente, waarbij de hervormde gemeente het recht behoudt om tegen vergoeding van kosten kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten te houden in dit kerkgebouw. Ook wordt kerkrentmeesterlijk en diaconaal vermogen overgedragen aan de hersteld hervormde gemeente.

  • Persbericht IKON, 17 juli 2009.

De hersteld hervormde gemeente in Houten zal bezwaar maken tegen de voor de gemeente getroffen voorziening. Struikelblok is het in erfpacht gegeven kerkgebouw waarover teveel onduidelijkheid bestaat. De kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft eind juni een voorziening voor de hersteld hervormde gemeente getroffen wat er op neer komt dat de PKN kerkrentmeesterlijk en diaconaal vermogen over zal dragen en dat de Pleinkerk voor 50 jaar in erfpacht gegeven zal worden. Vanwege deze laatste toekenning zal Houten bezwaar maken. "Er bestaan teveel onduidelijkheden over het kerkgebouw," aldus dominee van Rooijen, "in de voorziening staat beschreven hoe de restauraties voor het kerkgebouw de komende vijf jaar geregeld zullen worden. Maar over de overige 45 jaar wordt gezwegen." De Pleinkerk is een monumentaal pand – de oudste delen stammen uit de 13e eeuw – en zal in de toekomst veel gerestaureerd moeten worden. De restauraties voor de komende vijf jaar staan beschreven in de voorziening. Zowel de hersteld hervormden als de PKN zullen hier aan mee betalen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van subsidies. "Na die vijf jaar zullen meer restauraties volgen. Blijft de PKN dan meebetalen, of komen wij met enorme kosten te zitten?" vraagt van Rooijen zich af. De gemeente heeft twee weken nodig gehad om te besluiten bezwaar te maken. Vorige week werd een bijeenkomst voor alle gemeenteleden belegd. Gisteravond kwamen kerkenraad, notabelen en kerkvoogden bij elkaar. "Wanneer we geen bezwaar indienen, wordt de voorziening definitief. We willen echter meer duidelijkheid. Wanneer die ons wordt gegeven, zullen we er geen moeite mee hebben om het bezwaar weer in te trekken."

Orgel

Het orgel is in 1878 gebouwd door de firma P. van Oeckelen & Zonen (Haren). In 1978 restaureert de firma Gebr. Van Vulpen (Utrecht) het. Sander Booij (Woudenberg) voert in 2008 groot onderhoud en verbetert de intonatie van enkele registers.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur