Handelingen

Huisseling, Grotestraat - Lambertus (1421 - 1621)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Lambertus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Oss
Plaats: Huisseling
Adres: Grotestraat
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1421
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen


Geschiedenis

In Huisseling hebben door de eeuwen heen meerdere kerken gestaan. De eerste bekende vermelding van een kerk stamt uit 1421. De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) betekent na een aantal plunderingen het einde van het oude gebouw, dat echter weer als een feniks, maar niet uit zijn as, verrijst. Tijdens de belegering van Grave door de hertog van Parma in 1586 werd de kerk geplunderd en vernield, waarbij onder andere de klokken werden meegenomen. De kerk werd uiteindelijk in 1621 gesloopt op last van de Staten-Generaal van de Nederlanden samen met de 29 aanwezige huizen van Huisseling. Reden hiervoor was dat van Ravenstein een vestingstad gemaakt werd, waarvoor het omliggend gebied een vrij schootsveld moest bieden. De bewoners van Huisseling waren niet zomaar bereid hun kerk en woonhuizen te slopen. Toen men het nieuws op 25 maart 1621 hoorde werd er meteen een deputatie naar Kleef gezonden om het slopen ongedaan te maken.

Krt-sgrooten-kerk-huisseling-oud.jpg

Over en weer werd er overleg gevoerd, maar uiteindelijk zonder resultaat. Het enige dat werd bereikt was dat men de kerk niet zelf hoefde te slopen en dat men het vrijkomend materiaal mocht behouden. Dit ten behoeve van de bouw van een nieuwe kerk op een andere locatie. De opdracht hiervoor werd gegeven aan een man uit Cuijk, Hanrick Jans den Schepper genoemd.

Direct na de laatste mis op zondag 1 augustus 1621 gingen de timmerlieden en de leidekkers aan de slag. Op 2 augustus, rond de middag begonnen de timmerlieden te breken en op 3 augustus, in de avond, hadden zij al het houtwerk gesloopt op de balken van de zolder na. Op 4 augustus werd het houtwerk weggebracht en kwamen een aantal mensen uit Ravenstein, met een aantal metselaars en een wagen vol houwelen en pikken, om de kerk ‘om te houwen’. Men moest haast maken, anders zou Huisseling naast zijn kerk ook nog eens 100 gulden aan gemaakte kosten kwijt zijn. Zo werd er op zondag 8 augustus al zeer vroeg begonnen en 9 augustus voor de middag lagen de stenen op de grond. De stenen moesten direct weg of ze zouden door de kolonel worden onteigend. Ook de muur rondom het kerkhof moest worden gesloopt. De kerk zou geheel tot het profijt van de parochie zijn en men mocht de materialen brengen daar waar zij ze het beste laten konden. Vermeld wordt dat de mensen niet wisten waar ze het vrijkomend materiaal op zouden moeten slaan om hiervan later weer een andere kerk te kunnen bouwen. Joncker Faeck en een aantal naburen hadden voorgesteld de stenen op ‘den Onderstal’ aan de Woordstraat, op te slaan. Dit moet met de nodige problemen gepaard zijn gegaan, want de huidige Grotestraat lag er toen nog niet. Alles moest toen via de Hoekstraat – Lange Del – Burgemeester van de Wielstraat vervoerd worden en omdat het veel regende moet het transport wel erg moeilijk zijn geweest. Het hele dorp heeft een dag gesjouwd en uiteindelijk heeft men de ongeveer twintigduizend stenen naar ‘Floris Gorets berchhof’ aan de Bruickdijk verhuisd (tegenover de huidige pastorie). Deze materialen werden opgeslagen voor de bouw van een nieuwe kerk.


Externe links