Handelingen

IJmuiden, Marconistraat 7 - Christelijke Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Chr. Gereformeerde Kerk
Genootschap: Christelijke Gereformeerde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Velsen
Plaats: IJmuiden
Adres: Marconistraat 7
Postcode: 1973PJ
Jaar ingebruikname: jaren 1950-1960
Sonneveld-index: 06259
Huidige bestemming: gesloopt 2007
Monument status: geen


Geschiedenis

Met en zonder toren. Buiten gebruik 2004, toen men samenging met, en in, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Petrakerk). Gesloopt in 2007. Ter plaatse is een nieuw appartementencomplex gebouwd.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 12 december 2001.

De christelijke gereformeerde kerk en de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te IJmuiden zijn van plan te federeren. Vanaf september 2004 willen zij functioneren als één gemeente, in één gebouw onder leiding van één kerkenraad. De twee kerkenraden laten weten dat ze vergevorderde plannen, voor een proces waarin beide kerken groeien naar een federatie, hebben goedgekeurd. De kerken in IJmuiden zijn daarmee de eerste federatie van christelijke gereformeerden en gereformeerden vrijgemaakt in landelijk verband. Beide gemeenten moeten zich nog uitspreken. Daarnaast staan zij nog voor de vraag of er in beide kerkverbanden ruimte is voor een plaatselijke federatie binnen de voorgenomen termijn. In de aanloop naar de eenwording gaan beide kerken geleidelijk steeds meer zaken combineren. De catechisaties zijn al samengevoegd. Ook kwam er een gecombineerde ledenlijst uit: twee lijsten, maar in één omslag. De eigen kerkbladen worden vanaf januari volledig ineengeschoven. Voor de gezamenlijke diensten, die op alle feestdagen en in de zomervakantie plaatshebben, is een nieuwe liturgie afgesproken. Daarin zijn elementen uit beide kerken samengevoegd. Het liederenrepertoire is uitgebreid: psalmen in oude en nieuwe berijming, liedboekliederen, gezangen en schriftberijmingen. Vanaf najaar 2002 vinden er ook gezamenlijke avondmaalsvieringen plaats. De vrijgemaakte kerk heeft ongeveer 275 leden en een eigen predikant, ds. R.J. Vreugdenhil. De christelijke gereformeerde kerk met zijn 150 leden krijgt binnenkort een nieuwe dominee in de persoon van kandidaat H.P. Keuter.


Afbeeldingen

Exterieur

Interieur