Handelingen

IJsselmuiden, Burgemeester Van Engelenweg 137 - O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Kampen
Plaats: IJsselmuiden
Adres: Burgemeester Van Engelenweg 137
Postcode: 8271AK
Inventarisatienummer: 10712
Jaar ingebruikname: 1919
Architect: Stuyt, J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Charmante neoromaanse kerk met zadeldaktoren.

De Rooms Katholieke parochie IJsselmuiden is gesticht 1 januari 1857 en is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. Voor 1857 kerkten de katholieken uit IJsselmuiden in een van de twee staties te Kampen. De eerste kerk in IJsselmuiden werd in 1859 gebouwd. Vanwege de groei van de parochie werd in 1919 op dezelfde plaats een grotere kerk gebouwd. De architect was Jan Stuyt en de aannemers waren de gebroeders Koenders uit Enschede. De kerk werd 7 oktober 1919 geconsacreerd. In het hoofdaltaar werden de relieken van de heilige Damianus en de heilige Euphemia geplaatst.

In 1968 werd de kerk gerenoveerd. De inrichting werd grondig veranderd. De preekstoel en de communiebank verdwenen. Er werd een nieuwe altaartafel meer centraal opgesteld, waardoor werd benadrukt, dat de liturgische vieringen gemeenschapsvieringen dienen te zijn. Toen werd ook de zangkoorruimte aanzienlijk vergroot. Reeds in 1964 was door de firma Verschueren uit Heythuysen het orgel, niet nieuw maar wel in uitstekende staat, geplaatst.

Vooraan staat een 19de-eeuws Mariabeeld, gemaakt van lindenhout. Achterin de kerk hangt een schilderij, dat de wonderbare visvangst voorstelt. Ook achter in de kerk staat een beeld van de H. Isidorus, de patroon van de landbouwers. Tegelijk met de verbetering van de Mariakapel, zijn een aantal van de achterste banken verwijderd, waardoor de fraaie entree is ontstaan.

(bron: parochiesite)

Het adres van deze kerk was eerder: Oosterholtseweg.

Orgel

Het orgel is in 1964 gebouwd door firma L. Verschueren (Heythuysen).

In de media

  • Uit Het Centrum, 9 October 1919.

Kampen, 7 Oct. Maandagavond kwam Z.D.H. de Aartsbisschop te IjJselmuiden aan om de plechtige kerkwijding te verrichten, die den volgenden dag zou plaats hebben. De parochianen van IJsselmuiden hebben den intocht van Z.D.H. tot een feestelijke gemaakt. Een eerewacht van fietsers en ruiters, versierd met de pauselijke kleuren, en rijtuigen met Kerk- en Armbesturen wachtte den Kerkvorst aan de grens der gemeente op. Onder veel belangstelling en het kleppen der kerkklok reed Monseigneur naar de pastorie waar een deel van het Sted. Muziekkorps stond opgesteld en de "Kriegsmarsch der Priester" uit Athalia speelde. Dinsdagmorgen om 7 uur reeds begon de plechtige inzegening. De Pontificale H. Mis werd geassisteerd door de Zeereerw. heeren Pastoors H. Campman, van Avereest en Th. Oldendorf van Hoogland, respectievelijk als diaken en subdiaken. Als troondiakenen fungeerden de Zeereerw. Heeren Pastoor Gerrits van Kampen en Prior Ter Haar van het Carmelietenklobster te Zenderen. Cantores waren de kapelaans Th. Bremen en A. Elschot van Zwolle. Verder waren nog vele Eerw. Geestelijken uit het dekenaat aanwezig. De feestpredicatie werd gehouden door den Weleerw. heer A. Wiegerinck van Utrecht (vroeger kapelaan te Kampen). Naar aanleiding van den tekst: „Hoe liefelijk, Heer, zijn Uwe woontenten" schetste de redenaar de beteekenis van het kerkgebouw voor de katholiek. Een oorkonde vermeld (sic) dat de reliquiën (sic) van de H. Martelaren Damianus en Euphemia, naar een ontwerp van den bekenden bouwmeester Jan Stuyt, door de aannemers Gebr. Koenders te Enschedé. Het schilderwerk werd uitgevoerd door den heer J. Goosen te Kampen. Het kerkgebouw maakt met zijn gewitte muren en rood bepande daken, tusschen de groene omgeving van boomen en landerijen, een kleurigen en vriendelijken indruk. Voor pastoor Beumer te IJsselmuiden en zijn offervaardige parochianen moge het een voldoening zijn, een waardig Godshuis aan de parochie te hebben geschonken, en met een zelfde eendrachtige samenwerking zal ook het interieur aan het doel beantwoorden.

  • Uit RTV-oost.nl d.d. 3 juni 2013

Drie kerken in Wijthmen, Zwolle en IJsselmuiden moeten dicht en twee fulltime banen moeten verdwijnen. Dat is het advies van het bestuur van de Thomas a Kempisparochie. Sinds 2010 komt de parochie bijna 300.000 euro tekort op de begroting en daarom zijn de maatregelen nodig. Het bestuur van de parochie, met kerklocaties in Hasselt, Hattem, Kampen, IJsselmuiden en Zwolle, heeft dit weekend in de kerkdiensten het voorstel aan de parochianen bekend gemaakt.

  • Uit De Stentor, d.d. 22 april 2015

De rooms-katholieke kerk in IJsselmuiden gaat op 1 januari dicht. Dat heeft het regionale parochiebestuur definitief besloten. Sluiting stond al op de planning, maar een alternatief was tot woensdag het sluiten van de Kamper Buitenkerk. Het bestuur van de rooms-katholieke parochie Thomas a Kempis, met kerken in Zwolle, Kampen, Hasselt, Hattem, Herfte Wijthmen en IJsselmuiden, heeft woensdag de knoop doorgehakt. Zowel de nieuwe locatieraad van de Buitenkerk in Kampen als de locatieraad van IJsselmuiden hebben de financiële cijfers van de afgelopen twee jaar en de begroting van 2015 nader toegelicht. Op basis daarvan is besloten dat de kerk van IJsselmuiden per 1 januari 2016 niet langer gebruikt zal worden voor de weekendvieringen. Zolang er nog geen herbestemming van de kerk is, zal de kerk nog wel gebruikt kunnen worden voor uitvaarten

  • Uit De Stentor, 28 oktober 2015

De katholieke gemeenschap van IJsselmuiden kan opgelucht ademhalen: sluiting van de kerk gaat niet door. De Rooms-katholieke kerk in IJsselmuiden wordt toch niet gesloten. Het bisdom in Utrecht vindt dat er onvoldoende argumenten zijn om de kerk te sluiten en draagt het parochiebestuur op andere manieren te vinden om de penibele financiële situatie glad te strijken. Het parochiebestuur ligt zich hierbij neer, waardoor sluiting van de kerk definitief van de baan is.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur