Handelingen

IJsselstein, Touwlaan - 't Slot

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: 't Slot
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: IJsselstein
Plaats: IJsselstein
Adres: Touwlaan
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis

Ned. Herv. Burcht Centrum (geen diensten).

Misschien betreft dit een vroeger Hervormd Kerkelijk Centrum, waarvoor Kruispunt in de plaats is gekomen.

"´t Slot" IJsselstein betreft het restant van het historische Kasteel IJsselstein, dus een geheel ander gebouw.

Onduidelijk of dit gebouw nog bestaat.