Handelingen

Jirnsum, Rijksweg 29 - Marcus (1965 - 2015)

Uit ReliwikiBezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Marcus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Leeuwarden
Plaats: Jirnsum
Adres: Rijksweg 29
Postcode: 9011VA
Inventarisatienummer: 09138
Jaar ingebruikname: 1965
Architect: Wissen, H.J. van
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis

Gebouwd ter vervanging van de op deze plaats afgebroken neogotische voorganger.

Moderne zaalkerk onder plat dak, met semi-vrijstaande toren, gebouwd in functionalistische trant, kenmerkend voor de radicale versobering in de r.-k. kerkbouw van begin jaren 1960.

Orgel

Het orgel is gebouwd door Jos H. Vermeulen in 1966.

In de media

  • UIt Leeuwarder Courant, 23 februari 2015

In de katholieke Heilige Marcuskerk in Jirnsum is zondagmorgen de laatste keer een voor veel parochianen emotionele eucharistieviering gehouden. Er was ook goed nieuws voor de gelovigen: het plan om de kerk te slopen, op de Mariakapel na, lijkt van tafel. Bisschop Gerard de Korte, hoofdcelebrant, vertelde van het voornemen de kerk voor een symbolisch bedrag aan de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum over te dragen. Het gebouw zal dan voor uitvaarten worden gebruikt. In de Mariakapel zal eens in de twee weken op donderdag nog een katholieke viering zijn.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur