Handelingen

Kaatsheuvel, Zuidhollandsedijk 63 - Hersteld Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Hersteld Hervormde Kerk
Genootschap: Hersteld Hervormde Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Loon op Zand
Plaats: Kaatsheuvel
Adres: Zuidhollandsedijk 63
Postcode: 5171TK
Sonneveld-index: 07790 en 19231
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: kerkgebouw
Monument status: geenGeschiedenis

Kaatsheuvel, Hersteld Hervormde Kerk; jk 10-04-2009

Gebouwd als Nederlands Hervormde Kerk. In 2004 Protestantse Kerk Nederland. In 2007 door de PKN in erfpacht overgedragen aan de Hersteld Hervormde Kerk.

Gebouwomschrijving

Eenvoudige zaalkerk uit 1804, met rondboogvensters en een houten torentje midden op het dak. De ingangsgevel is later vernieuwd. Inwendig een gekoofd en gestuct plafond. In het midden daarvan ventilatieroosters met fraai stucwerk omgeven.
Van de oorspronkelijke inrichting is bijna niets bewaard.
Orgel van P.J. Adema uit 1885.

  • Bouwstijl: Neo-Classicisme
  • Bouwperiode: 1804
  • Gevels en materialen: Zijgevels van handvorm baksteen. Voorgevel van machinale baksteen uit 1951.
  • Vensters en deuren: Rondboog vensters met eenvoudige tracering. Semi-klamp- en vleugeldeuren onder rondboog met sierbeslag.
  • Dak en bedekking: Zadeldak met Romaanse pannen. Centraal geplaatste klokkentoren met vergulde windvaan.
  • Bijgebouwen: Kerkhof: eenvoudige staande zerken met verdiept palmtakrelief. Eenvoudig lijkenhuisje met kruispannen (circa 1900). Vellingen in kozijnen. De oudste uit 1905: Ds. W.J. de Leeuw 1908 en Adrianus Pieter v.d. Hoeven.
  • Interieur: Neo-Barokorgel van P.J. Adema gebouwd in 1885.
  • Bijzonderheden: Gevelsteen boven portaal: den eersten steen van dit gebouw is gelegt door Joost Ophorst den 3 july 1804. Zaalkerk met klokkentoren van vijf traveeën.

In de media

  • Protestantse Kerk in Nederland - 31 maart 2007:

In Loon op Zand is een aanzienlijk deel van de hervormde gemeente overgegaan naar de hersteld hervormde gemeente. Aan de hersteld hervormde gemeente wordt daarom het grootste deel van de activa en passiva van de hervormde gemeente overgedragen. Bovendien worden het kerkgebouw, het verenigingsgebouw, de pastorie en de begraafplaats aan de hersteld hervormden voor vijftig jaar in erfpacht gegeven. De hervormde gemeente is te klein om zelfstandig te kunnen voortbestaan. Om die reden zal zij binnenkort worden samengevoegd met een of twee naburige hervormde gemeente(n). Uit de middelen van de hervormde gemeente Loon op Zand blijven daartoe beperkte kerkrentmeesterlijke en diaconale vermogensbestanddelen beschikbaar.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Orgel