Handelingen

Kadoelen, Bergkampen 14 - Gereformeerde kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk:
Genootschap: Gereformeerde kerk vrijgemaakt
Provincie: Overijssel
Gemeente: Steenwijkerland
Plaats: Kadoelen
Adres: Bergkampen 14
Postcode:
Inventarisatienummer: 10339
Jaar ingebruikname: 1953
Architect:
Oorspronkelijke bestemming: Kerk
Huidige bestemming: Kerk
Monument status:

Geschiedenis

In 1953 is het zover dat er een nieuw gebouw komt, dat dwars op de weg staat. In 1975 worden bij de kerk de vergaderzalen met een kosterswoning gebouwd.


Het orgel

Het orgel is gebouwd door firma Thomass in 1829 en heeft oorspronkelijk gestaan in Exeter (Engeland). In 1998 is het orgel in deze kerk geplaatst.

In de media

Uit Steenwijkercourant d.d. 30-6-2010:

Futuristisch kerkgebouw op platteland

Kadoelen/Sint Jansklooster - Er komt een futuristische nieuw kerkgebouw van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Kadoelen bij Sint Jansklooster. Het nieuwe pand, dat enigszins de vorm van een boerderij heeft, is gepland op een terrein dat nu als parkeerplaats dienst doet en een stuk grasveld op de percelen Kadoelen 39 en 41, waar nu de school en een kerkgebouw zijn gesitueerd.

Alleen de oude kerk en de zaal worden gesloopt. De plannen liggen tot 3 augustus ter inzage. In maart 2007 is door de kerkenraad de stuurgroep Kerkelijke huisvesting (SKH) in het leven geroepen. Directe aanleiding hiervoor was de rapportage van de brandweer die naar aanleiding van een inspectie in de kerk kwam met een rapport waarbij de kerkgangers vanwege de veiligheid niet meer met z'n allen in de kerk mochten. Daarvoor is er al heel veel energie gestoken in de ontwikkeling van de gebouwen, meerdere commissies hebben hier aan gewerkt. De verbouw en renovatie van de pastorie in de zomer van 2006 is hiervan een belangrijke uitkomst. De SKH heeft in de eerste maanden van haar bestaan de wensen van de gemeenteleden in beeld gebracht en heeft deze besproken met de Kerkenraad en met de gemeente. Naar aanleiding van de gemeentevergaderingen van 11 juni 2007 en 13 september 2007 heeft de kerkenraad in november 2007 besloten dat de stuurgroep het nieuwbouwplan verder moest uitwerken, mits dat financieel haalbaar zou blijken. Een jaar later is, na rondgang onder de kerkleden, door de kerkenraad besloten dat het financiel draagvlak voldoende was aangetoond om verder te werken aan de nieuwbouwplannen. In mei 2010 werd het definitief ontwerp vastgesteld.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur