Handelingen

Kats, Kerkstraat 3 - Katse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Katse Kerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Zeeland
Gemeente: Noord-Beveland
Plaats: Kats
Adres: Kerkstraat 3
Postcode: 4485AL
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1660
Architect:
Huidige bestemming: kerk en cultureel centrum
Monument status: Rijksmonument 23772


Geschiedenis

Gebouwd als Hervormde kerk. Bijnaam "Het Witte Kerkje".

Verbouwd in 1870. Toren 1952. Ook cultureel centrum. Ook bekend als "Onderwegkerk" .

Het kerkje is in 2001 niet meer van de Protestantse gemeente Kats-Kortgene, maar van de Stichting Oude Zeeuwse kerken.

Deze kerk wordt nog altijd ook voor kerkelijke doeleinden gebruikt, zoals kerkdiensten en andere vieringen.

De zomerse "Onderwegkerkdiensten" worden nu in dit gebouw gehouden. In deze diensten is veel ruimte voor zang en muziek. Deze kerkdiensten zijn van begin juni tot half augustus op zondagen om 9.30 uur tot ongeveer 10.00 uur.

Geschiedenis; bron: dekatsekerk.nl

De Katse Kerk

Een prachtig oud kerkgebouw in Kats uit 1687 en Rijksmonument, is in gebruik voor allerlei doeleinden. Zo vindt u er een kerkzaal, die gebruikt wordt voor o.a. kerkdiensten, bruiloften, recepties en muziekuitvoeringen, maar ook voor vergaderingen, repetities en tentoonstellingen. In de zomervakantie houdt de Onderwegkerk er haar diensten. Het kerkje met consistorie is bijzonder populair als trouwlocatie van de gemeente Noord-Beveland en wordt ook gebruikt voor doopplechtigheden en uitvaarten. Aansluitend aan het kerkje ligt het Nieuw-Zeelandhuis, dat in 2016 ingrijpend is gemoderniseerd. Beide ruimtes zijn te huur. Voor beschikbaarheid en reserveren zie: reserveren.

Geschiedenis van de kerk

De Katse Kerk (Kerkstraat 3), een bescheiden zaalkerk, is wit gepleisterd, heeft rondboogvensters en in het midden van de lange gevel en een slanke zadeldaktoren met dakruiter. De in 1659 gebouwde kerk werd in 1870 ingrijpend veranderd met de aanbouw van de toren. Toen werden ook de ramen vergroot en een plafond aangebracht.

In 1951 kreeg de toren zijn huidige aanzien, waarbij de houten topgevel verdween en het venster daaronder werd veranderd. In de toren hangt een klok uit 1757. De consistorie kreeg in 1889 zijn huidige omvang. In de kerk staat een preekstoel uit de 2e helft van de 17e eeuw, het kerkorgel is in 1906 geplaatst.

Nieuw-Zeelandhuis en voormalige pastorie

Het Nieuw-Zeelandhuis werd in 1957 gebouwd. Het was een geschenk van de inwoners van Nieuw-Zeeland naar aanleiding van de Watersnoodramp in 1953. Het beheer van dit verenigingsgebouw werd tot 2002 toevertrouwd aan de kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk. Het Nieuw-Zeelandhuis is verbonden met de consistorie, waardoor het een geheel vormt met het kerkgebouw. In 1975 is het voorzien van een keuken en een toiletgroep. In 2016 is het grondig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van de tijd.

Naast de kerk, in de Kerkstraat 1, ligt de voormalige pastorie. Dit monumentale pand met neo-renaissance-elementen en details stammend uit 1887, is gebouwd op de plaats van de oude pastorie, die in eigendom was van de Ambachtsheren van Cats. De nieuwe pastorie was tot aan het eind van de 20e eeuw eigendom van de Nederlands Hervormde Kerk. Na die tijd werd het pand particulier eigendom.

In 2002 is de kerk overgedragen aan de Stichting Oude Zeeuwse Kerken( www.zeeuwsekerken.nl ). Samen met de Nieuwe Kerk te Zierikzee, de Hervormde Kerk in Baarland en de Hervormde Kerk in Waterlandkerkje maakt de Katse Kerk deel uit van het bezit van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken. Sinds het jaar van overdracht heeft de Katse Kerk niet meer de expliciete functie als kerkgebouw van de Protestantse Kerken Nederland, maar vinden er vooral sociaal-culturele activiteiten plaats. Die zijn alleen maar mogelijk dank zij de onvoorwaardelijke steun van een grote groep vrijwilligers uit het dorp!

Monumentomschrijving Rijksdienst

Nederlands Hervormde KERK. Bescheiden zaalkerkje, in oorsprong 17e eeuws, doch met diverse wijzigingen: lage zijtoren, later toegevoegd. Buitenwerk bepleisterd. Inwendig: Preekstoel met enig koperwerk, 17e eeuw. Klokkenstoel met klok van anonieme gieter, 1757, diam. 42,5 cm.

Links

Afbeeldingen