Handelingen

Koog aan de Zaan, Boschjesstraat 115 - Martelaren van Gorcum (1932 - 2021)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: H.H. Martelaren van Gorcum
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Zaanstad
Plaats: Koog aan de Zaan
Adres: Boschjesstraat 115
Postcode: 1541KH
Sonneveld-index: 05811
Jaar ingebruikname: 1932
Architect: Nicolaas Molenaar Jr. (1892-1973)
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Architectonisch en qua detaillering interessante interbellumkerk, met toren op de linker, en achthoekige doopkapel op de rechter hoek van de voorgevel. Kopergroene torenspits. Sfeervol interieur met breed middenschip, twee korte transepten, en verhoogde koorpartij. In de smalle zijbeuken, alsmede in de lichtbeuk, bevinden zich kleurrijke, sobere, symbolische glas-in-loodramen.

In 1931 werd door de toenmalige bisschop van Haarlem, Mgr. Aengenent, het besluit genomen een parochie in Koog aan de Zaan te stichten. In 1926 had pastoor Zurlohe van de Maria Magdalena parochie van ’t Kalf daarvoor al een stuk grond aangekocht. Op dat stuk grond aan de huidige Boschjesstraat zouden niet alleen een kerk en pastorie moeten verrijzen, maar ook een R.K. lagere school. In die tijd van nog sterke verzuiling en in een socialistische Zaanstreek een provocerend plan. Bovendien was het crisistijd, een periode van werkloosheid en armoede. De aangestelde bouwpastoor, dhr. P.J. Simons, stond dan ook voor een gecompliceerde taak, zoals financiële perikelen, een onkerkelijke streek, weerstand tegen de bouw van de school etc.. Met initiatief, vastberadenheid, doorzettingsvermogen en veel gebedel overwon hij deze moeilijkheden. Daardoor verrees er in 1932 aan een brede sloot naast de pastorie een kerkgebouw, dat op 21 november door Mgr. Aengenent plechtig werd ingewijd. In 1933 volgde (de in het begin van de 21e eeuw gesloopte) Leonardusschool. De bij de kerk behorende pastorie werd in 2007 verkocht en doet nu dienst als particulier woonhuis.

  • 2019 - De katholieke kerk HH. Martelaren van Gorcum aan de Bosschjestraat 115 in Koog aan de Zaan gaat eind maart in de verkoop.
  • 2019 - Verkocht onder voorbehoud
  • 2019 - Eind 2019 nog in gebruik
  • 2021 - Stagnatie in het verkoopproces, wegens taxatieproblemen. In juli 2021 is de kerk alsnog verkocht.
  • 2021 - Zondagmiddag 12 september 2021 laatste viering in deze kerk, en onttrekking aan de eredienst. Vermoedelijk t.z.t. inbouw appartementen. Sloop is niet aan de orde.
  • 2022 - |n gebruik voor anti-corona injecties.
  • 2024 - kerk is te koop aangeboden voor herontwikkeling (geen sloop)

Alle inventarisbestanddelen met een religieus karakter hebben een waardige herbestemming gevonden. Op 15 oktober is het gebouw (leeg) opgeleverd aan de nieuwe eigenaren. De parochie kerkt verder op het nieuwe adres: Pinkstraat 14. 1541 HD, Koog aan de Zaan. Dat is de voormalige RK kleuterschool van de parochie, nu van de Belangenvereniging WAO Zaanstreek, BWZ.

Orgel

Op zondag 25 augustus 1946 werd in de Kerk van de Hl. Martelaren van Gorcum in Koog aan de Zaan een nieuw orgel gewijd, gebouwd door de firma Pels & Zn. De Trompet van het zwelwerk was bij oplevering gereserveerd. Het is niet bekend of dit register ooit geplaatst is. Het orgel is verwijderd en overgebracht naar een kerk in Polen.

Links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur