Handelingen

Koudekerk aan den Rijn, Dorpsstraat 53 - Dorpskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Dorpskerk (Laurentius / Nicolaas)
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Plaats: Koudekerk aan den Rijn
Adres: Dorpsstraat 53
Postcode: 2396HA
Sonneveld-index: 02427
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 23797

Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren. Toren 1400. De renovatie en restauratie van het interieur van de PKN (voormalig Nederlands Hervormde) Dorpskerk was voorjaar 2007 afgerond. Er is nu ook eindelijk een echte verwarming in de kerk. Men hoopt de kerk een multi-functionele bestemming te geven. Binnenkort begint men met de restauratie van het exterieur. Bijnaam: Brugkerk.

  • 2023 - Samen met het ernaast staande zalencentrum Onder Dak vormt de Brugkerk voortaan het middelpunt van de protestantse gemeente Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, zo besloot de kerkenraad in 2021. Dat was de uitkomst van een bezinningsproces dat op gang was gekomen nadat de kerkrentmeesters hadden bericht dat het financiële perspectief van de gemeente er zorgelijk uitzag.

Monumentomschrijving Rijksdienst

HERVORMDE KERK. Ruime, laatgotische kruiskerk met ingebouwde toren, omstreeks 1400, met latere klokkenverdieping en in de oostwand vroeggotisch muurwerk. Vijfzijdig gesloten koor, gewijd in 1453, met aan de noordzijde een iets oudere kapel. Dwarsschip tweede helft 15e eeuw; schip waarschijnlijk omstreeks 1511, waarvan de tweede en derde zijbeuktravee hoger zijn opgehaald met ezelsrugboogvormige topgevels, bekroond door bakstenen toppilasters. Inwendig ronde zuilen en houten gewelven met trekbalken. 18e eeuws portaal met koepeldak en smeedijzeren lantaarn in de hoek tussen zuiderdwarsarm en zuiderzijbeuk. Kerk en toren gerestaureerd 1936-'37. Tot de inventaris behoren: een rijk gesneden Lodewijk XV-PREEKSTOEL door Gerrit Schotsman te Amsterdam in 1765; houten lezenaar en, aan de trap van de kansel een koperen doopbekkenhouder; doophek, samengesteld uit 18e eeuwse panelen, afkomstig uit de St. Rosaliakerk te Rotterdam, een gesneden koorhek met pilasters, waarvan de schachten rijk snijwerk vertonen en houten balusters, omstreeks 1768: herenbank met overhuiving, gesneden in Lodewijk XV-vormen, omstreeks 1775: twee herenbanken met luifels omstreeks 1700 en twee banken met 17de eeuwse rugschotten; een rouwbord uit 1717 in gesneden omlijsting; vier kaarsenkronen, 17de of 18de eeuw; grafzerken, 17de of 18de eeuw en twee 18e eeuwse tafels in de consistoriekamer, alsmede enige offerblokken. Klokkenstoel met klok van J. van Bergen, 1948, diam. 97,5 cm. Mechanisch torenuurwerk van B. Eijsbouts. Op een zijbeuk van de kerk, zijde Dorpsstraat, is een houten zonnewijzer geplaatst.

Orgel

In 1927 plaatst de firma G. van Leeuwen (Leiderdorp) hier een orgel dat eerder dienst deed in de gereformeerde kerk van Pernis. Het verving een orgel van H. Knipscheer uit 1873. Het uit Pernis afkomstige instrument is daar in 1895 geplaatst door de firma A. van den Haspel (Rotterdam) en het was toen niet nieuw. Tot op heden zijn de oorspronkelijke locatie en de maker onbekend. Van Leeuwen vervangt de mechanische tractuur door pneumatische tractuur en breidt het tweede manuaal, dat in een zwelkast wordt geplaatst, met enkele registers uit. De vleugelstukken en de beelden van het voormalige orgel in deze kerk (Knipscheer, 1873) sieren vervolgens de orgelkas. In 1937, na de restauratie van de kerk, wordt het instrument opnieuw met enkele stemmen uitgebreid. Er komt bovendien een nieuwe windlade voor het tweede manuaal en het front wordt geheel anders vorm gegeven. In 1962 breidt de firma Jac. van der Linden & Co. (Leiderdorp) het orgel opnieuw uit. Tien jaar later, in 1972, vervangen zij de pneumatische kegelladen door mechanische sleepladen, leveren nieuwe balgen en breiden het instrument opnieuw uit. J.H. van der Veer (Dordrecht) reinigt het orgel in 1984, voegt een Flageolet aan de dispositie toe en vernieuwt de Subbas. In 1998 restaureert de firma Elbertse (Soest) de windlade van het Hoofdwerk en intoneert het pijpwerk opnieuw. Elbertse vernieuwt de windvoorziening in 2002.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 15 mei 2007.

De Dorpskerk in Koudekerk is de afgelopen maanden grondig gerenoveerd. Zo is de 700 jaar oude kerk voorzien van centrale verwarming. Verder zijn de vloeren, de toiletten en andere voorzieningen aangepakt. De verwachting is dat de kerk nu vaker gebruikt zal worden voor koorrepetities en uitvoeringen, trouwpartijen en andere kerkelijke bijeenkomsten. Na de opknapbeurt van het interieur wordt binnenkort begonnen met de renovatie van de buitenkant van de kerk.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 30 september 2008.

Na een grondige restauratie die ongeveer 800.000 euro heeft gekost, ging vorige week het kerkgebouw van de hervormde gemeente in Koudekerk aan den Rijn weer open. Aan het kerkgebouw is anderhalf jaar gewerkt. Het kerkgebouw is van binnen en van buiten flink onder handen genomen. Zo zijn alle glas-in-loodramen eruit gehaald, schoongemaakt en van dubbel glas voorzien. De goten en de verwarming zijn vernieuwd. Muren zijn gestuukt en geverfd. Het gebouw is ook toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. Volgens een woordvoerder van de kerk kan het 700 jaar oude gebouw na deze restauratie nu weer een jaar of vijftig vooruit.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur