Handelingen

Krommenie, Eikelaan 89 - 't Heem (1951 - 1967)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Verenigingsgebouw 't Heem
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Zaanstad
Plaats: Krommenie
Adres: Eikelaan 89
Postcode: 1561CC
Inventarisatienummer: 17299
Jaar ingebruikname: 1951
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt 2008
Monument status: geen


Geschiedenis

Dit was een kerkelijke wijkzaal van de locale Gereformeerde Kerk. Buiten gebruik voor kerkelijke vieringen in 1967, toen vlakbij de nieuwgebouwde Vredekerk in gebruik werd genomen. Daarna onverminderd in gebruik als bijgebouw van de Vredekerk.

Tegelijk met de Vredekerk gesloopt eind 2008.

Achtergrondinformatie

In Krommenie is aan de Prins Hendrikstraat 15 grond gekocht met plannen voor kerkbouw. Er werd een lokaal gebouwd met een consistoriekamer en aansluitend twee woningen. In 1905 vonden de eerste zondagsschooldiensten plaats. En in de winter waren er ook evangelisatiediensten. Tweede Paasdag 1909 werd de Gereformeerde Kerk van Krommenie officieel geïnstitueerd vanuit Wormer en Wormerveer. Vanaf die datum vonden er wekelijks Gereformeerde kerkdiensten plaats. Al snel bleek dat het gebouwtje aan de Prins Hendrikstraat 15 veel te klein was. Het gebouw bestaat nog en is nu woning en werkplaats van de familie De Boer.

Toen bleek dat de kerk aan de Prins Hendrikstraat te klein werd, is er ongeveer schuin tegenover grond gekocht op de hoek Julianastraat 2/Emmastraat. De nieuwe Gereformeerde kerk werd 8 januari 1913 in gebruik genomen.

Bij de Vrijmaking in 1945 ging bijna heel Gereformeerd Krommenie mee. Zij kregen ook de kerk aan de Julianastraat 2 toegewezen. Het handjevol gereformeerden dat overbleef leidde een zwervend bestaan van gehuurde plek naar andere gehuurde plek. Maar al in 1951 zag men de mogelijkheid een eigen gebouw te stichten. Er was grond beschikbaar aan de Eikelaan. Hier werd een kleine kerkzaal (100 tot 150 zitplaatsen?) gebouwd met een consistoriekamer. De architect is ons niet bekend, wellicht een plaatselijke aannemer/timmerman. De naam werd 't Heem. Heem betekent zoveel als THUIS. Een begrijpelijke naam voor een groep die hun kerk waren kwijt geraakt en nu zwervers waren geworden. De groep gereformeerden groeide wel. En in 1967 ontwierp architect D.J. Waagmeester te Zaandam een uitbreiding van 't Heem. Hij bouwde aan de consistoriekamer nog enkele nevenruimten met de Vredekerk. 't Heem werd wijkzaal, ruimte voor jeugdwerk, vergaderingen, enzovoorts. Hij bouwde er ook een klokkenstoel/toren bij. Dat hele complex is begin december 2008 gesloopt.

Afbeeldingen

Exterieur